Πατρις Ηλείας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πατρις Ηλείας

Πατρις Ηλείας-14032019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟνόγνωσμΟ
»11. 13
με την κίνηση των υποψηφίων
ΥΠΟΤΟΝΙΚΗ H ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΝΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ
ΠΙΣ ΛΑΙΚΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
και οι πάγκοι
πηνΟλυήαΟδό
ΗΛΕΙΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΓΗΣ
ΙΙ W ΑΡ“ΙΟΤΕΡΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΙ)ΣΗ
14 2019 4(Ι84έ Τιμή 1€
ΠΡΩΤΑθΛΗΜΑΛΥΚΕΙΩΝ
Βαριά καμπάνα για
20
19
ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΕΙΔΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΜΟΛΙΣ ΣΤΟ... 157 ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΩΝ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ
α«ΑΔΕΙΑ»
τα πορίσματα
Τι πρέπει
να γνωρίζετε
για την αίτηση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ — ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ
ΓΙΑ
ΤΟΥ
25
ΔΣ ΤΡΙΣ «ΔΙΞΑ ΑΒΕΤΕ"
τον
ίΕΛΙΔΑ25
Η νέα ηλεκτρονική διεύθυνση
της εφ. ΛΑΤΡΙΣ» από σήμερα είναι το
press@patrisnews.com
όΠOΙ)
την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία
ΙΔ.Τ — —
ΑΠΟΤΙΣΒΡΟΧΕΣ
ΠΥ ΠΕΡ.ΙΟΥΜΟΥ
H ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ
η «αρώη» για ΝηιηΙ!
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΝΙΚΗΣ ΑΠΟ
ΤΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΙΚΕ
ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΠΟΥΜΙλ0ΥΝΓΙΑ
ΑΔΙΚΗΣΥΜΠΕΡΙΦOΡΑ
ΣΤΗ ΣΠΙΑΤΖΑ
Κάηκε κατοικία
ΠΥΡ ΓΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Σύνταξη ΑΙΤη6ης
ΧΡΥΣΌ— m Ι
6980 3
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ τοπικΗ οικοΝOΜΙΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο