Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-14032019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΑ ΣΚOΥΜΔΙΑ; ΟΧΙ ηΙΑ.„
οσυνειδηση
Ημερήσιο Εφημερίδα
της ΑιιωλΙας και της Α"ψνανίας
Καρμανιόλα Αντιρρίου - Ιωαννίνων
ΝΕΟΣ ΚΥΚΙΙOΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
απο ΤΟΝ
Αναζητούνται. οι ηαρεμβάσεις τρείς μήνες μετό τη σύσκεψη στην
κρι την μηχανοκίνητη διαμαρτυρία
Δήμος Αγρινίου:
1.220.000 ευρώ
για τους Παιδικούς
σταθμούς
2 ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙOΥ
Απόσυρση
υποψηφιότητας
ΤραπεζΙώτη
LAVA
ENERGY

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο