Τύπος Θεσσαλονίκης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Τύπος Θεσσαλονίκης-14032019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Οπισθόφυλλο Τύπος Θεσσαλονίκης-14032019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ, ΕΠΑΝΕΜΒΕ O ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓOΣ
Στην επίθεση ο Τσίπρας για
το «παρακράτος του λιμανιού»
μη Τη
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΜ ΠΟΥ ΤΟ ΤΟΞΟ-
Αυστηρή απάντηση του
για «μαιωδονική γλώσσα»
«Το Πανεπιστήμω Μακεδονίας δεν ως τη
των TOV», η τοι ΠΑΜΑΚ. ΣΕΛ 4
MON
50
ΕΠΤ
τυπος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΙΣ
14-3-2019 Ι ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7362 Ι ΕΤΟΣ 25 www.typosthes.gr
Μία θα έρθει
Κα Ι
ΙΜΠΑΠΡΑΤΟΣ
Δωρεά για νέα
οχήματα στην
Πυροσβεστική
ΓΙΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ανάδειξη για
τον Τύμβο Καστά
στην Αμφίπολη
"φέραα Κεντρικής
ΕΡΕΥΝΑ
Αηαρεστη#οι
δουλειά τους
α εηαζόΙ.ποι
Των
δα
ΤΟΙς. με
σματα έρευνας του
ΙΝΕ-ΙΤΕΕ. ΣΕΛ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΚΑΠΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ
το ΣάχΣου
με ραντάρ φύλακες
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Θα προσδιορίζεται και
το είδος της φωτάς
θα ΙΎΚΙΙΤασ-ΤΙΙθ0ύν Μακεδονίας , είτε ε κονδύλια
σε σημεία μέσα στο ΕΣΠΑ ιιι
πόρους,
κης π Ι σε α το
θα έχουν τη δυνατότητα να πυρκαγιάς Κα Ι θα δίνει έτσι τη
λουν σήμα στη V πυροσβεστική δυνατότητα Της
μέσα σε μόλις δύο ροσβεστικής προσεγγίσουν
από την εκδήλω της φω- άμεσα την περ ι ,
ΤΙάς. το σύστημα προμη- αποφευχθεί η
η K κτιιΠι 3
ΤΟΥ ΑΠΘ τογ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΕΘ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Απο ΥΜΑθ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
«Δεν υπάρχει καμία
μοιρασιά χρήματος»
Αντιδράσεις με το
γραφείο της να πως δεν υπήρξε μοιρασιά χρήματος. ΣΕΛ 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο