Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-14092018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14
ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΥ 2018
Έτος:
Α φύλλου
18400
ΑΝΑΤΟλΝ
Σήμντικά έρμοδίκήφασφάλεΜςπρνμρμφ
970
Γιάπηφήβόκρίση άτουςνομίλ0ύφ
του κυπέλλου Ελλάδας.
«παλεύει» την Κυριακή ο ΟΦΙ
ΣΤΟ Υπερ-ταμεί0
«φιλέτα» του
Δημοσίου
Όλες οι υπηρεσίες
του Δήμου
συγκεντρώνονται
στον Ξηρόκαμπο
π:ιΊΙ
Ι ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
SlJPER ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
2,40ΙΚΙΑΟ
MINI:
Στη Σητεία αντιπροσωπεία
από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
Παρακολουθεί το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων
ΜΑΡΙΙΑ
Τη Σητεία επισκέφθηκε
Χθες
ΟΗΕ με τον Α.
της
Ιίτοι στην Ελλάδα Ί e-
την Σύρων
στην χι,φα. Στο πρό-
γραμμα αυτό συμμετέχει
η Κρήτη
κριμένη το Ηράκλειο. τα
Χανιά η Σητεία, όπου
ΤΟ
την χρηΦατοδότη.ση ε
ποίους φιλοξενούνται οι
λογαριασμών
-οινής ωφελείας. για
"ία επιχορήγηση των ο
με ΤΟΜ
αριθμό τω μελών της
μίας οικογένειας
εηικεναλής Α"Ι
της 1JPHCR
Phillippe
71
αιολω5θ<ος με εκηρΤ“
0ώπρμς φρ-
Της A_
ντιηρόεδρο του Εμπορικού
Επιμελητηφίου
Την
Τξίας Μάρω Νι.ητάκη, τοι.
νοδ0 είιο ι Σητείας Γιάπη
Πρόεδρο
Τομ
γωνίας Μανόλη Αηελάκη,
Στην
Δημοτικής Κοινότητας
Σητείας Πλ
H avtl-
προσωπείας της
Αρμοστείας ΟΗΕ
Την
της υλοποίησης ηρο
Ι2Χ500πΙ:
ΡΙΖΖΑ
ΙΙΙΤΑΓΥΡOΣΚOΝOΣ:
1,59€
4,99€
1,19€
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟ ΣΧΟΛΕΙ0 ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΞΙΑΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΩΡΟ ENA ΤΕΤΡΑΔΙΟ 50 φύλλων
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ME ΑΠΌΔΕΙΞΗ !
tTO
Πώληση
Χαλκιαδάκης Ε. Γεώργιος
Καθηγητής Χειρουργικής - Χειρουργικής Θώρακος
Τέως Δ πης Πανικης χειρουργικής Κλινικής
ΔΕΧΕΤΑΙ ME ΡΑΝΤΕΒΟΥ
νην συζήτηση με τους
ότι ηρό«επαι για μία
προσώπομς της
φιλόξενη
TOR ΦΟ-
οι
ρέων ηεριοχής για τα
δυσκολίες εμφανίζονται ή
μπορεί έ.
την
αδυ-
*ΙΙΙ
γενικότερο την συνεργα-
* αμία μεταξύ
σία της
τοι) ΟΙ
του σιρογράμματος μελλο-
γες δε την ελ-
Χωρίς ι
ενέργειες και δράσεις
διάρκεια των
ΤΟΙ_ις. ΤΟΙς
dtl
τη ζωή
Σητεία το Ίρόγραμμη λει
τοπικής έχουν
ι.κτεο
NOMOY ΠΑΣΙθΙ0Υ Α.ε.
€10787
τμές
ΝξΑΠOΠΗ ΙξΡΑπετρΑ
28410.32100 28420.93100

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο