Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-14092018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Α_ΧΙΜΕΥ A. Kypoy
ΚΥΡOΣ μ, KYF0Y
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Βαλκανική
διολίσθησις
τοπ
ΕΣΤΙΑ
Τήν “ Έστί-
γιά Τά θέματα Τήν έμφαση
μεταβολής
"Τά "δεχόμενο
μας Τό
"ΤΟ Κόσοβο. Ή θε-
Σερβία το Τήν
τι έχου-
στήν Κ Ι Ι ΦΟ
—γι μέχρι
Τό αύτό— όφείλου-
Τήν στιγμή το Ι )
Τήν Τής
ΙΠήν ία πού
ή μεταβολή
Τήν περιοχή.
Και νά ήμαστε έμεΙς οι
οι πού
TO ΥπρυργεΤο
ΟΤήν
Τίς Τών δύο
μιά δέν
μοΟ
b Ι Ι μας.
Δ Ι _ΙΟΤυΧάΚ πού μέρα
Τίς — ΗΠΑ
δΕ.κθΙΟ ΠΙΡΙΤΙΙΚΤΙ<ά
στελέχη tOO ΚΚΕ
-ένα" ΟΙ δΙΚ0 :
Γνώστη
ρΙζομν ή μεταβολή
Τήν πι. 3
Ή δεσποτεία
Τής μόδας
τού I. *
r1EMMENMTM βράδυ στή γαλλι-
κή Τόν K. δ Ι ά
Τό v : Δέν
Κυρίες. άΠ"0ΤΙέμα; ΜέΧΡΙ
τραβήξει αύΤή ή αί
Τότε
χορΙζ0Ι)Ί O
τοι ή ΤΟΜ -Συμπεράσματα
τιπ ΛΙ Στή
λίδα 49 βρήκα
Της Τά
διά
Τήν Τήν Τής
Τό Τρ Ι00όΤερ 0
ΚΙ άμόμη
δυΤΙΚ0 Ο ή Τής
ρίας
μεγάλο το ο
ΠΙό Παριζιάνες
Τίς Κάτ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ Ι 876
Ή Τού Τιμ1 υ Σταυρο0
Παρασκευή 14Σεττεμβρίου2Ο18 142ονιτιμή
Σελήνη E ήμεραν I Ανατολή 7.06 — 7 35
Ίδού ποιόν μάς έφεραν
γιά νά διδάξει πολιτισμό!
Γιά σεξουαλικές ταπεινώσεις καταγγέλλεται ό π. Διευθυντής τού Φεστιβάλ Αθηνών Γιάν Φάμπρ
γη ΟΤΙΘΕΤΑΙ
01
ΙμΔς
Φερ!
ό Πολι-
Δημήτ
l .av
Ήτο,.
ΓΥΡΙΖΑή
μιά
ΆΟη
Φάμπρ.
Τή μέ ΣΥΡΙΖΑ
Τόν
μ γΜ.η ή
τό Υ ΚΟΙ ργεΙο
Ι8έχθη 00.
βλέπΗ Τίς
γιά v
Χθές
στό
Π Ε.Ιδή
20
στολή
ισμό άπό
Στό Τό
Τέχνης ΦΙ
Ζλήσεις"
ΟΙ πήν
σχίη μέ
μιά
στό
σέ
ΣΥΡΙΖΑ
μι Τήν
,ΙΔΙΙ .ΙΣ ΙΙΙ
Ημέρα ντροπής γιά Τήν
Έλληνική Δημοκρατία
O Ζάεφ όμίλησε γιά «Μακεδονική Έθνότητα»
ΕΝΏΠΙΟΝ
"μητρική"
άλλά μίλησε
τής
Λαϊκισμός - νεοναζισμό;
οί κίνδυνοι Τής Εύρώπη;
ΜΗΝΥΜΑ
Ρή)0 δ
Τήν
Τήριό η Τ)
στήν
άνέβηκ=
δσο
Έπισπεύδουν
Τήν ήττα τους
H ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ κάλ-
2-3 μην
Ό Τής
ΔΕΘ. Αλέξη ς Τσίπρω;
νά Ιάν
ό 20 Ι
σελ. 3
Άξίζει
«ΆναξΙόπιστα
Τσιπρανόμικς»
τού (σε)- 8)
Ίστορικά ντοκουμέντα
«Τό Διεθνές
Συνέδριο
Προστασίας Τής
Φύσεως (1958)»
τοι Τ.;ευθ. 4)
Παρά θίν &λός
Ή Ναυτική Έκπαίδευση κι ό καπετάν Παναγιώτης
ή NASA, ή
ήδη
Τήν
2023
πςο.
ΗΠΑ
μιά Τό
Τήν
Φλη
Από ή
Τήν
Της τούς

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο