Ημερήσιος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημερήσιος

Ημερήσιος-14092018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

παραυ.ΕΥΗ
Πανικός Ναυάγιο
TiVH 2E
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΆ ΙΡΟΙOΝΤΑ
ΦΤΕΡΑ
τοηΚΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΆΓΩΠ-ΙΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27752
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
τηλ.: 26740-6 052
Τα Υδροπλάνα στο Ιόνιο
ΚΑθΗΗΕΡΙΝ.ΑΔΡΟΗΟΛΟΠΑΑΜΚΑΙΠΡΟΣ
@ *4200/0
>ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 267407245ί-= .
ΙΟΝΙΑΝ
GROUP
Και Κλείσε
ΑΡτοποιίΑ.ΖΑΧΑΡΜΜΣΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ
Α. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
6936-919834
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΚατΜ<ΕΙές Επισσιές ΣΙ%τηρήσεις
Περιποιήσεις Κήπων
PREMIER
ΜΑΖΙ28ΧΡΟΝΙΑ
ΚΕραμο »Πατώματα
"Σοφαπίσματα
6976-711679
30 I KAPOI-MKPA 2. 4. *-spcQT ΙΙ BlOGGE2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο