Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-14092018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 480
ΑΙ]. ΦΥΛΛΟΥ: 13713
T: 210 3817 700 210 3817 716
Στην αναμονή έως...
τρία χρόνια
40.000 εφάπαξ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ:1781
Ι Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ Ι Ι Ι ΙΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ Ι
9 772529 029152
1,5€
- 2103817737 F:2103817 331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ihodimoprasion.gr
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Στην τρία
τη λήψη τ
Ενιαίο Ταμείο
EBZ: Ο πτωχευτιΚός
κώδικας και το εξώδικο
των εργαζομένων
στην να
ης προ
ΣΕΛ. 3
Δ ικόγραφα
Προμήθειες
Αγγελίες
Τεχνικά Εργα
Διάφορα
ΣΕΛ. 4-5-6
Μία σελίδα
με τις τιμές
του Χρηματιστηρίου
ΣΕΛ. 7
Από τα Κατεχόμενα
ψωνίζουν
Οι Ελληνοκύπριοι
μήνα η
πρώτη φορά
στα σε
στις περιοχές.
10 εκατομμύρια ασφαλισμένοι
χωρίς γιατρούς
από ιη Αυγούστου 2018
ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ν υπαρκτες κατασπι οι υπηρεσιες
του ΕΟΠΠΥ στον τομέα της Πρώτοβάθ-
μιας Υγείας με αποτέλεσμα
το κατ όνομα οικοΜμημα της Πρω-
τοΙ%θμιας Φροντίδας Υγείας (ΤΙΦΥ) με τις
Τοπικές Μονάδες Υγείας (TOMY), τους 1.195
γιατΡές των TOMY και τους 2.800 συμβεβλη-
μένους οικογενειακούς γιατρούς τον ΕΟΠΥΥ,
που θα ντο γ ιατρούς των Κέ
Υγείας αι Ι των πρώην Πολυιατρείων του ΙΚΑ
καταρρέει στην κυριολεξία.
Με έπι απλό παράδειγμα, το υπουργείο Υγείας
καλεί να εγγραφούν
ακούς γ Ιατ ή μηνυμάτων
που εμφανίζονται στις ιατρικές συνταγές, αλλά
υπάρχουν κα ι o ι "Αίτες
επισκέπτονται αναγκαστικά Ιδιώτες ιατρούς
την επίσκεψή τους!
Αυτή είναι εικό ΤΙ και στο χώρο της Υγείας πον
α μαθητευόμενοι μάγοι των εκάστοτε
ων δεν σέβονται ούτε και αυτό το αγαθό που μας
έχει δώσει o Θεός, όπως και δεν σέβονται και τα
τ ιμημένα γεράματα, τα οποία δοίΑε-φαν 30 και 50
ιιι και ντοτίθεται ότι ζουν με τις συντάξεις
που τις έχουν ήδη ξεφτιλίσει.
οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί για τη μαέρπ
τρύπα των οικογενειακών ΥΙΤΙτρών και της ΠΦΥ:
από τις TOMY που θα λειτουρ%.Όύσαν στο
πλαίσιο της ΙΤΦΥ έχουν ανοίξει περίπου 100.
Από τους 1.195 γιατρούς πον θα τις
έχουν προσληφθεί με μπλοκάκι μέσω ΕΣΤΙΑ —
και μετά από δύο προκηρύξεις- 280 γιατροί και
άλλο Ι 220 ι σε ία δΙ%Μσμού. Από
2.800 γιατρούς — γενικούς γιατρούς, -ΠΙθολόγονς,
παιδιάτρους- που θα συμβάλλονταν με τον ΕΟ-
ΠΥ Υ, έχουν συμβληθεί μόλις 625. Από τους 10
εκατ. Ασφαλισμένους έχουν εγγραφή σε
ακογενειακό γιατρό - γίνεται ηλεκτρονικά
της πλατφόρμας rdv&healthnet.gr, στην οποία
μπαίνουν με taxknet και A MKA μόλις
80 .ooo άτομα !
με της ΕΟ
πγγ (ΕΝΙ Ε0ΙΙΥΥ), κυρία Μαστοράκου,
είναι ακάλυπτα σε επίπεδο ΠΦΥ εκατομμύρια
που κατοικούν σε αστικές περιοχές.
Όπως εξηγεί, « σε με Ικό
υπάρχει υγειοιηηιική κάλυφη, και πμν,
λαδή τους γ των Κέντρων Υγείας. Αυτά
μετονομάστ σε οικογενειακούς και
εξυπηρετούν πολίτες όπως προηγουμένως .
Στις αστικές περιοχές όμως ο καλυ-
πτόταν από Ιδιώτες συμβεβλημένους ,
που πλέον δε v υ-κάι:πουν στο σύστημα. Από
1.950 παθολόγους, γενικούς ιατρούς
και παιδιάτρους του Οργανισμού,
οι συμβάσεις των μισών. Αυτοί οι
από την ΠΦΥ» λέει η κυρία Μαστοράκου.
Αναφέρει ενδεικτικά ότι στην Πάτρα — όποι.
ίδια δραστηριοποιείται ως γιατρός ενώ είναι και
πμεδρος του Ιατρικού Συλλόγου- από τους 70
συμβεβλημένους γιατρούς, έχουν παραμείνει
σε συνεργασία με τον EOIlYY 5 παθολόγοι και
7 παιδίατροι !
Παράλληλα, προκαλείται από τη μεί-
των συνταγογραφικων οριων, μειωση
εκτιμάται στο 20%. "Τα συνταγογραφΙΚά όρια
μειώθηκαν με αποτέλεσμα π«Αλοί τι δυ-
σκτΑεέονΤΤΙΙ να κλείσουν το μήνα εντός ορίων.
Προκειμένον τι τα όρια
του δε v v ΤΙς δίμηνες και
τρίμηνες συνταγές των Επί
σης, παραπέμπουν συχνά σε ειδικευμένο ιατω
για φαρμακα που μεχρι συνταγογρα-
φούσαν. O παθολόγος παραπέμπει τον ασθενή
σε καρδιολόγο για να του γράφει φάρμακα για
την υπέρταση, έπειτα σε γαστρεντερολόγο εάν
χρειάζεται σκεύασμα και ούτω
καθ εξής. λέει η κυρία Μαστοράκου.
Το σύμβολο
της Ορθοδοξίας
η Αγία Σοφία
θα παραμείνει ως έχει
της με
να Τζαμί. 1-4
και
τροποποιήσεις ώστε η
Μεγάλες εκπτώσεις
στις πτήσεις από Αθήνα
από την Egyptair
έως 15 Μαΐου 2019
μ EGYPTAIR. μέλος της STAR
προσφέρει
στα
του
της. από Αθήνα
στάση το Κάρο. H προσφορά
για
έως 10 2018
15 έως 15
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΧΑΡΙΤΣΗ
Θα προσληφθούν
8.500 χιλιάδες μόνιμοι
υπάλληλα στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση
χρόνια μες-
του αριθμού
Και
2016
2018 0 αριθμός αι_.πός
47.
δύο
2K o
το ομηρεία ς

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο