Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-14092018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-14092018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟΥΡΚΙΚΗ
H Αγία Σοφία
δεν θα γίνει Τζαμί
Το Δικαστήριο
με
ΕΙΊ.ΙΟΙζ Μό
μείων η Σο-
ιρία σε
Ιζαμί. 5
ΕΥΡΩΙ1ΑίΚ0 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙ0
Απόφαση-ορόσημο
για ΜΜΕ και Διαδίκτυο
ΙΙΙ" ΚΟ
ηου πει την
ση εφημερίδων και
ΚΙΟΥ Ιρ
οπό όπως n Google
ΚΟΜΟβΟΙ)ΚΙΟ_ 28
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠOΥΛΟΣ
Λήψη μέτρων
για το κλίμα
Στην
ανάγκη ληΙΝOΙ) .
Ιη 101J
Προκόπης
ομιλία του. Χθεσινή.
14" άΙΙΔΙΙΙΙ
κρατών ιοιι Οιη
Λετονία. S
Ελλάδα - Ισραήλ:
H και η
κησαν στη τριμερή
Κάηρομ -
Σελ- 5
χρόνια μετά
OllO
δύο
ΣΙΑ,3
ΟΤΑ: Με την π
ηροσωηικούθο οι
κοι ΟΤΑ
ανέφερε. ο
σε συν",
ιηση ηου με ΚΕΔΕ. m. 6
Δικαιοσύνη: με το
Εια,ιση,: Δικαστών
ΚΑΙ
γ« M ΚαΑσγή
ρου. Σ". 6
Με πρόστιμο 1.000 ευρώ
λογαριασμό. ενώ ε
νοι διαθέτουν ΡΟς. 23
Βίκτορ Ορμπαν:Η
πνακοίνωοε, θες. ετΜΙΙήζει
σιο Ευρωπαϊκό ΔικοσιΛ
ριΟ να
ΤΟΙ) ξυιχοκρΝοβρΙΑάρι.Ι.
που "ει σιό 0 τιμωρήσει
γιο ιην ποωβίΜη ιου κράΙ0ΙΚδΙ
ΣΟ„Ι0
Τουρκία: Σε μια
ξεηερ
νώντας τις αγορών.
η τουρκική τράπεζα αύξη-
εηιΙόΚΙΙΙ
5.3% έναντι του ώ:ιληρίου. ΣΙ.λ- 27
ΤΟ
το Διεθνές Πανεπιστήμιο θεσ-
στη δια,
που σε
τριτοβάθμια ε
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
TOY NETFLIX
15
η Ktl
ΕΚΘΕΣΗ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
TOY ΒΥΘ0Υ
ΒΟΣΤΟΚ 2018
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥOΣ
ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ - ΚΙΝΑ
ΣΕΛΙΔΑ ΙΟ
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ Ι ΙΙ Ι ΙΙ
Ετος Αρ. φύλλου 29.924 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχι;ς
2018
Στους ίδιους το βάρος του ΕΝΦΙΑ
Μηδενική η μείωση το 2019 σε όσους έχουν ακίνητα αξίας άνω των 200.000
το βάρος ΕΝ-
ΦΙΑ σήμερα το
Και το 2019. ΙΙΦΟύ οι
ρ ΔΕΘ
& v με σχέδιο
οιους Otovoos.
tXOlJ V (ΙΚίνηΤΙΙ άνω tlW
θα καμία
αμετάβλητος θα μείνει ο συμπληρω-
ός 5 ΠΟΙ)
ΙΊΌΙΟυ ΟίΟ άνω ΜΙ 10
βλέμμα Κάλπες. ΤΟ Κ"βερνηΤΙΚό σχέ
προβλέπει μείωση ΕΝΦΙΑ κατά
ΥΙΟ 60.000
111010.21 α (Ιό
έως Ι ευρώ. Μεταξύ 100001 και
ευρώ η μείωση της τάξης
έως 200,000 ευρώ.
Ο ΕΝΦΙΑ Κατά
ΙδΙΦΚΤή1ες με ακίνητη
των 200000 Και έως
ΤΟ ΟΧέ δΙ0
ΤΟΙ] ΕΝΦΙΛΤΟ 2020
κατά E". 23
ΝΤΟΚΟυμέ\ΙΤα μνήμης από το Μάτι της σιωπής
κτιι ΤΟΥ ΤΟΙΠόφανΟ,Ο
με ικ του. mokm δΙ0>Σίοωη του πόνου , ΣΙΚ S
Εταιρείες συλλέγουν
δεδομένα από παιδιά
Μέσω διαδικτυακών παιχνιδιών
«Για τουρισμό
στο Σόλσμπερι»
Συνέντευξη των δύο Ρώσων για Σκριιτάλ
Τη
την ζωή Των
G“le
να μη ΛΠήρΙΟ
Της αμερι
κα- ηκής Νέου Με-
Ί" Ι δικά η Φ
δεδομένα των χρηστών. όπως
των χρηστών Σελ. ΙΙ
ΟΙ δύο
τις βρετανικές αρχές
ότι
ΣεργχέΙ
υ Ι ΤΙΜΙ1ήΟΙξαν, OVVtV
ΤΕΙΙξή ΟΙ η ΤΙ1λΕό
Βρε-
—για να
κό ναό της "όλης και το Στό-
OllVXtVt(— Ktlt Ο Ιή0ΤΙκαν
H κυβέρνηση έ
της μυ-
Σελ.Ιρ
Αναδρομικά
από το 2017
οι χαμηλές
εισφορές
Για εφάπαξ επικούρηση
από 1/1/2117
σουν οι νέες μειωμένες εισφορές για
ΙΙΙΙΚΟύΟΙΤΟΙΙ ΚΟΙ ει"ΙΙ1Οξ 200.000 trll
o οι θα
γενομένης τον Ιανουάριο του 2019.
που
εηικουρική Ούνταξη
λΟύ"1ΙΙΙ
Ι 548 Σελ. 22
Σχέδιο Μακρόν
κατά φτώχειας
Συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ
ς της
xttas. 8 δισ. ευρώ. ΙΙ000ΙΝΜαοε
κ ρόν.
λ.ηφης, H δημι>
ΤΙΧότητας του ηροέδρου τον οδήγησε
cnJ11i. Σελ. ΙΟ
κ ΥΡΙΟ
Ορθή απόφαση
ΙΙ τοι κοι-
ΟΙ) ΥΙΟ ΤΟ Ο δΙΚΙΙΙώ
ιιι " πρέπει να ρι
εταιρείες ιοιι
OTOlJS ΙΙΙΙΝΧΙ)Ι" (ltOltXOlltVOl
ΟΙ ΚΙΙΙ άλλα
μέσα μ
οι παγκό0ΙΙΙ0 ειιίιιεδο οοβηρή
ΟΙ . Μέρος TtlS 010
οι ειδήσε
το ΙΟΙΙς
χωρίς κανέναν περιορισμό οτο ΔΙΙΙ
Ti μέσα
10 ΙΙ“αραί1ΙΙΤΙΙ βήματα
όχι
την
Οα την
Και
ΣΧΟΛΙΟ I Τογ Νικογ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
Βίκτορ Ορμιταν, ευεργέτης της E.F„
Ιού , στην
k".k. όμως . ο
κοιιιι στο πι
Την ι ξΙ“ΝΟ
Ο ά μΕση
Ο tnv Ε.
μη τη
ΙΈ
vo 000
με Ι α ΙΟΙ ,
η Ο ΙΙΙ" ΙΙΙ}.ΙίΚ
ότι η
ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ-
μεταξύ
ε Ι ς οιπιιι-
ΙΛΜ_η Ι η ΤΙΚ
ΙΙ.Κ, η
πη που η
ΓΙΟΙ ε Ι Ί ηιερία
σιέκειοι .
Αγωνία για το Ναυάγιο
ιολίσθ ΙΙΜ που στην εμβληματική
βή00Ι.ις
δύο ύΙΙιος H
ΥΙ<Ι lCAK ΥΟ
ΙΙ γλΈΙ,
εντελώς π κολυμβηση, Σελ. 7
ρ YE ssreader

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο