Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-14092018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Όχι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Καθάρισαν τον βυθό
της Ελαφονήσου
από τη «σαβ0ύρα» >
Διαγωνισμός του Δ. Σπάρτης για ιο έργο
βιοκλιματικής αναβάθμισης
του «Ξενία» > ιο
Επιτυχημένοι οι Πανελλήνιοι
επετειακοί ΟΚOΠξΙ.ΙΤΙΚ0ί
αγώνες στη Σπάρτη > 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
14 ΣΙητΙμΙρίου 2118 Ι ΈΤΟς 23 Ι Αριθμός "81 | Τιμή φύλλου
2731081253 2731081250
Ξεκίνησε το έργο επέκτασης της Λυκούργου με κατασκευή γέφυρας 250 μ. στον Ευρώτα
Η Σπάρτη αποκτά νέα είσοδο
και διευρύνει ορίζοντες
Τις εργασίες επιθεώρησαν οι Π. Τατούλης, Αδ. Τζανετέα και Ευ. Βολιώτης
το Ιης
οδού Λυκούργου] που υπόσχε-
τοι
των μετακινήσεων. το
τελευταίο διάστημα. Το έργο
προβλέπει διασύνδεση Της Λυ-
ΚΤΕΛ)
Σπάρτης-Γεροκίου Ιατο ύψος
τοι.
μήκους 230
TOV
ποταμό Ευρώτα Έτσι. θα δημι-
η Πύλη
μετάβαση στο κέντρο της
πόλης ενώ 10 έργο θα αποτελεί
aljtOKlvnt06p6-
ΚΟΙ
τμήματος Σκούρα-Πυρί
Την
ποι_ι
αναβαθμίζει τη λειτουργία της
Ιόνισε ο
ιρος ΤοτοΟλης κατά την
ιηί0Κτψή Του στο Χώρο εργα-
Πέμπτη 13/9.
την
εργασιών. Τον κ. ου-
νόδΙΙ.Ι-αν η
Λακωνίας κ.
Ευάγγελος Βαλιώτης. ο πρό-
τοι
κος και οι περιφερειακοί σύμ-
βουλοι κκ Ηλίας Κανελλάκης.
Τζε-
φ ερά«ος
Όλες οι περιοχές που επλήγησαν από το χαλάζι στον Δ. Σπάρτης
Και τώρα οι δηλώσεις
των ζημιών από το χαλάζι
Μέχρι 26/9 η υποβολή στον ΕΛΓΑ
Μπά την καταστροφή έρχεται
ανα“ελία στον ΕΛΓΑ για τις ζη-
μιές στις καλλιέργειες του
Τρίτη 11/9 κοι
αφορά ελιές. εσπεριδοειδή, κη-
ηευΤΙΚά στις τοι
Δήμου Σπάρτης Που δέχτηκαν
οι tlOV
που έχουν υποστεί ζημιά. σε
to ll tns
αγροτεμάχιο. μπορούν να ιιπο-
βάλλουν δήλωση ζημιάς
την Τετάρτη 26/9/2018 (ώρες
oaoo.t3W στους αρμόδιους
ανιοηοκριτές ΕΛΠΑ του Δήμου
Σπάρτης Επισημαίνεται ότι η
τοληκτική. επειδή οι δηλώσεις
ζημιάς Ι.ιηοβάυ,ονται
νικά _
Δημόσια
διαβούλευση
για τη λειτουργία
της λαϊκής αγοράς
Σπάρτης
Υποβολή προτάσεων
έως 21/9
Σε δημόσια διαβούλευση Ιέ-
θηκι για ημέρες.
θέμα λειτουργίας της
Σπάρτης
άλλες συνοικίες της πόλης.
εκτός Ιου καθιερωμένου ση-
μείου (Αγησιλάου και Βρασί-
δουΙ.
νήθηκε το της λειτουρ-
γιος (μετακίνησης] ιης λαϊκής
tnv
κοι
περιοχές,
Υποβλήθηκε αίτημα πολιτών
για Τη λειτουργία λαϊκής αγο-
Τετάρτη
συναλλαγών 060
ρίουΙ.
Νέου
Σπάρτης. πλατεία
(ηοβλήθηκε πο
λιτών γιο τη λειτουργία λαίκής
αγοράς εκ περιτροπής otnv
πλατεία "Σαίνόπουλου
Πριν Τη συζήτηση Όυ θέμα-
Δημοτική Επιτροπή
ο Δήμος
Σπάρτης καλεί όλους τους
διαφερόμενους φορείς (πω-
ληΙές,
σχουν στη διαδικασία της δια.
παρατηρήσεις. σχόλιο. Ιδέες
και προτάοεις έως και την
21
διεύθυνση
dimspartOotenet.gr ή στο
ηρωτόκολΔο του Δήμου
Σπάρτης
85-87. Δημορ
Γέρος ετών... 54
π Πασχαλίδη

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο