Μαγνησία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μαγνησία

Μαγνησία-14092018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
g.u.u.
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ N. ΥΟΡΚΗΣ
ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ
ρ ΙΙΙ"
ΜΕΧΡΙ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ιμι. 1
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
πογ θη ΔΩΣΕΙ 0ΡΑΜη Ηοηο

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο