Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-14092018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

V BOMOV
-ΙΟΤΕΙ-ς
ΒΟΜΟ TOSCA BEACH HOTEL
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ Toy κ ΑΛ0ΚΑΙΡΙ0Υ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΑλΗΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΚΑΘΕ ΣΑ "Δ ΤΟ
ΙΤΔΑΙΚΗ β ΡΑΔΙΑ
ΣΤΟ ENlC“A QOOF GAQOEN
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
έα Εγνατία
1409 2018
ΣΑΒΒΑΤΟ
15 092018
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τιμή: € 1,00
ΠΑΡΑΧΩΡΗ»ΙΣΙΡΑIΌΠΕΔΟΥ «ΑΣΉΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» ΣΙΌΝ ΔΕΝΟΚΑΒΑΛΑΣ
Πού βρίσκεται η αλήθεια;
ΠΡΑΤΗΡΙOΥΧOΙ
ΓΙΑ ΜΑΥΡΑΓΆΝΗ
«1δ καύσιμο πφνάει
μάχι από τα
πεμνήει και άλλους
πόρους>
130 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙ0 .
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ H
T1w τη-
τω Δήμω
και της
κής Αστυνομίας ζητούν α
ΑΝΔΡΕΑΣΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΗΣ:
«Οέ)..0ιηιε να παίζουμε ΥΡή
μπάσκε-Ι»
ΣΤΙ
Αρβανιτάκης Δημήτρης
Γης
Μικρούτσικος
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
ΠΑΡΚΟ ΦΑΛΗΡOΥ
δημιοιΡΥΤΙ&ά γκέΤ0
προαμη ω, μάχι αυτό-
Μμο κα uw
ΑΝΔΡΕΑΣΚΑΡΑΠΩΡΓΗΣ
Ας
πρώτα το b11S11&plan και
μετά είμαι ο τψ(ώτος πω
ανιιΦάω»
ΚΩΣΤΗΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ
<Ουμάμαι ρητό
ότι ικανός
άκαιαλογιες, είναι ικανός
γκι πράξειφ>
. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΡ
α ΜΕΓΑΛΗΦΩΤΙΑ ΣΕ BEACH ΑΜΜΟΛOΦOΥΣ
χθες το beach ba: ΑΙΙΙΙζ“
δήμου Η
ΙΙέυ Ι ΠΤΙΥΙΙής. αιτία μέρος της επιχείρη-
ςης, την οι οποίοι προσπά
θησαι να τη με Προκλήθηκε
της
Το 98% της γης στην Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας-Θράκης
ήδη αποκαταστα&ί m.
πουκαμισάς
O ΜΕΓΑΛΥΤΕΡOΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚOΣ 0ΜΙΛOΣ ΣΤΗΝ
ΛΕΓΓΟΥΡΠΑΣ ΤΝΠ-ΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΝΠ--ΙΝΑ
ΚΑΒΑΛΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Ομονοίας 77 & τηλ.: 2510 220201

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο