Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-14092018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

[0ομιμονΙθνική
οιοΔ0οΑομήκιο
Μεγάλη νίκιι με 70-63 επίζ
της Σερβίας και ουσια
πρόκριση στο Μουντο-
μπάσκεττηςΚίνας
HELLAS
10
P κηπειπικ0
εψ@ςβροχερρύ24ώρρυ,
Κρήτη
και στις ΚΥΚΛΑΔΕΣ
με το Santorini Palace από/προς
MEA
Ηράκλειο - Σαντορίνη -Ίο - Πάρο - Μύκονο
NEA
MINOAN llNES
ΑΡΙΘΜOΣΦΥΜOΥ 5428 ΤΙΜΗ 1 € ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOΥ 2018 www.neakriti.gr
τίμα-
www.minoan.gr
Για το καλώδιο και τα πετρέλαια της Κρήτης
o ΤοΓεωδυναμικό
Ινστιτούτο
βάζειθέμα
σεισμών
για τους
υδρογο-
νάνθρακες
ΗΚομισιόν
βάζει όρους
σεΡΑΕ
καιΑΔΜΗΕ
για την
ηλεκτρική
διασύνδεση
Μ. 11
-
Εκκλησία
Ηράκλειο ΣΕΛ. 14
Έτσιθατελείταιοδεύτεροςγάμοςτωνιερέων,σεπερίπτωση ΝέεςασθένειεςφυτώνστηνΚρήτηλόγω τηςκλιμαηκής
χηρείας ή εγκατάλειψης από την πρεσβυτέρα τους
αλλαγής -τι ανέδειξε το Παγκόσμιο Συνέδριο Γεωτεχνικών
ΗΡΑΚΛ
ΒΡΑΔΙΝΑ δρομολόγια ΠΕΙΡΑΜ
Στους ΝΕΟΥΣΦOΙΤΗΤΕΣκαιτους
μέλη ΑΝΕΚ
3+1
Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΜΠΙΝΑ
210 4197400
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΤΩΣΗ
2810308000 www.an
ΚΕΤΑ προσφορών
105€

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο