Πελοπόννησος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Πελοπόννησος-14092018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ι 20
ΤΙ θα γίνει
ΠξΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
στα Ταμπάχανα;
ερώτημα οι επιπτώ-
(ΕΙς από τη λειτουργία ms
Μίνι. Σενάριο αντιδρόμη-
σης Και της KlovmaVTlVOl>
πόλεως ΤΟ ασΤΙΚό.
ΦΡΕΝΟ ΣΤΟΝ
ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟ
οι αποκαλύψεις της .Π.
προκάλεσαν (κάποιες)
αντιδράσεις. Μικροπολι-
ΙΙΚά κόλπα ΙΙίοω από το
ΟΣΕ
στην Κόρινθο.
ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΤΙ αποφασίζει η υπουργός
για τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές. Ανεξάρτητα ΙΙό00
αντέξει η μείωση...> 10-11
ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ
ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ,
ΕΤΩΝ 16...
Μια άλλη όψη της ωμής
κοινωνικής πραγματικό-
τητας.
ΚΑΡΠΗΣ:
ΧΑΝΟΥΜΕ
ΤΟΠ ΜΑθΗΤΕΣ
Ξέσπασμα ιου δημάρχου
Ερυμάνθου για llS
λίξς tns δΙάΙΙΙξης εγ,ΙΙΙΙΙ-
δυνάμεων . > 8
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ «ΛΑΥΡΑ»
Αύριο η ημέρα των Καλαβρύτων
Το Αναπτυξιακό Συνέδριο που συνδιοργανώνει η Π στα Κα-
λάβρυτα δίνει απαντήσεις σε θέματα αιχμής, με έμφαση στην
αγωνία των παραγωγών και την τουριστική προοπτική.
Κουτί των εκπλήξεων
η κάλπη των γιατρών
ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
και κινητικότητα
πολλών
ταχυτήτων στα
ψηφοδέλτια του
Συλλόγου της
Πάτρας
Ο ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ
παράγοντας
αναθερμαίνεται,
ενώ οι διαπρο-
σωπικές σχέσεις
περιπλέκουν
το σκηνικό
οι σοβάδες της φύσης δεν αστειεύονται
οι δημοφιλείς. απόκρημνες ακτές, από ειδυλλιακές εικόνες. μπορούν να προσφέρουν Και καταπλακώματα. εάν
δεν επιθεωρούνται-συντηρούνται επαρκώς. Μπορεί να αποκολληθούν ,φέτες. βράχων. απλά Και μόνο λόγω ωρί-
μασης. εξηγεί στην ΊΤ. τοι Πανεπιστημίου Πατρών, με αφορμή το ναυάγιο. των βράχων στο Ναυάγιο
Εξι παρατάξεις. απρόσμενη
επιστροφή στο μάχιμο συν-
δικαλιστικό πεδίο από ηα
λιότερα στελέχη, επανεμφά-
νιση ιου κομματικού σιοι-
Χάου. Από όλα έχει ο μπα-
κιοές στις εκλογές ιου Ιατρι-
κού, όπου θα διαμορφω-
θούν καταστάσεις πρόκρι-
μα ιων γενικότερων πολι-
ιικών διεργασιών.
Οσο παλιώνει,
καλυτερεύει
Αυτό αφορά και το βαρέ-
τοι] Ta
βαρέλια της
ΙξΙρας, στην Αχάια, κρίθη-
καν διατηρητέα. > 13
«Φεύγουν»
τα διαρκείας
Ο κόσμος της Παναχαϊκής
ανταποκρίνεται και οτη φε-
tlVli > 23
ΤΙΙς Ζακύνθου,
απογειωσε την
επιχείρηση σου!
new media soft
διαχείριση σελίδων facebook
www.newmedlasot.gr
2610 426 555
> 12
o «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.
8 ΗλΕΚφ0λη ΙΚών
κοι Αερία.
Συστημάτων Εγκαταστάσεων κ
Δικτύων, Τομέα
Ηλεκτρονικής κοι
ΤΗ
COM MEDlCAL GROUP
HAlR
CΙ lNlcs
Ρηγα Φεραίου 98-100 & Πάτρα
2610 226562

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο