Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-14092018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΑ ΟΧΙ ηΙΑ.„
βλερβέρμ
οσυνείδηση
Των
διέρρηξε
ΧΡΟΝΟΥ
H ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η απάντηση του γιατρού
Ιτις καταγγελίες νια αγροτικό
ιατρείο ιου Δήμου "ρινΙου
Μακροχρόνια
άνεργοι 7 στους 10 ΑΓΓΛΙΚΑ- KAKKOO

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο