Η ώρα των Σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Η ώρα των Σπορ-14092018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Οπισθόφυλλο Η ώρα των Σπορ-14092018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΗ ΧΙΙΕΤΕ ΤΟ ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ ΤΗΝ τη,ΙΙ 20 ΕΙΙΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΙ,ΤΗΣ
Ι(οΙ,
σπορ
ΊΙΙ 010 ΟΙΙΜΙξΕ0υ
μια ΙΙΙ ] μη
ηοοοφέοει 20 έιοιιπίΙΙΙ ΔΠρ.ειος!
2018
να ρΙχνειξ
βολοιοονική φωτοβολίδα σειμοάιιο,
παράμα αιμοβάλλεσαι:..
NEA
Σίγουρα, δεν θα
ΒΑΡΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΗΝ ΑΕΚ, ΥψοπήΙ. 00
ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ, ΣΕ ΚΑΙ ΛΟΠΕ ,
ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝ ΤΙΣ τοπ ΑΠΟΙΤΗΝ
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΠ ΤΟ
Καθημερινα πλέον ιιι για ΙΙΙν ομαδα που εφΙΙΙ0ξ τιπο τα αλώνια lllS Γ Εθνικής
στο ΠΡΩΤΑθΛΗΜΑ και στ αστέρια ιου Τσάμπιονς Λιγκ. μεσα σε ηένιε κρονια
βίντε0-ώινο,
η lEFA
ΣΤΟ
Λόπες στην Bola":
ΤΗΣ ΑΕΚ!
επιτεύΥΙΙOΤ0
ΑΕΚ αποτελ0Ον
αντανΟκλοση
της φοβερής
δ0ΙΜξΙός γίνεται.
ΤΙ ακριΙβξΙγ η επίσκεψή
ιου Λυμιιειρποιιαοιι
σιηνΦριινκιοουριη
Βενκος
στα Σηάτα
Τεστ αντοχής Ιψε,
άύνθεσπ ανάνκής
ΤΟ Ο ΤΠΔ"
α_ΔΜ ΚΑΙ tEM EP
C— ΕΤΟ
Αέρας... ιιροκρισης!
Μεγάλη

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο