Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-14122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

14
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13777
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
3817 700
O Καμμένος διαμηνύει
ότι όταν τα Σκόπια
ψηφίσουν την Συμφωνία
θα αποχωρήσει
από την κυβέρνηση
βέρος
ρψ-ής
Η Delltse Bank
τον ΚώδΙ“ΤΙ στις
τράπεζες για το 2019
- 2103817716 -2103817737 F: 2103817 331- 2103817281 E: iho@otenet.gr W:www.ihodhnoprasion.gr
Deutsche Welle
"ΟΙ ΟΤην
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι
82.45 η
2018
Σύνταξη εδώ και Τώρα
της
2018,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΜΗΝΥΕΙ:
«Επιμένουμε στην διεκδίκηση
της επιστροφής των κατοχικών δανείων
και των αποζημιώσεων από την Γερμανία»
Της Δ
πι δ-Ι4ΙήνΙ“ξ
οι ms
σΠκΙΤυύ
της
llt d to
to ΤΟΙ
Δ ΜΟΙ.
π" μας
"ι πι
ΙΙΙΤά ΚΟΙ
αυτή οι
ΟΠ 0ΙΛ*ΠΙΙΙ tK
Δ toV Μη.
to "Ι ΊΙΙ* ΚΙ
ΤΟ " :μίλω Τόπο
to ΟΤΙΙ% η
to στις
ΟΙΟ
ΙΙΙ t ΊΙΙ to
θΙΗα η
μη την
Την Ο
αυτό

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο