Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-14122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

is.gr
ΧΡΟΝΙΆ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο v. Κιλκίς T K Ι Λ Κ Ι Σ
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 - έτος 190 - αρ. φύλλου 4770 - 0,50 ευρώ
Εκπαιδευτικές
τολΙζουμε μα
το δεντρο
δράσεις
του ΜουεεΙο
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙ0 ΚΙΛΚΙΣ
της Εφορείας
21
Αρχαιοτήτων
σελί&15
Ειδικά εκπαιδευμέ-
νος σκύλος εντόπισε
τα ναρκωτικά στο
συνοριακό σταθμό
Ευζώνων
Ο ΣΎΡΙΖΑ Κιλκίς προσκαλεί
Ελάτε στην ομιλία Τσίπρα
για να στείλουμε μήνυμα
δημοκρατίας και συμμετοχής
από τη Θεσσαλονίκη
σελίδα 3
Στον
κόμβο της
Κρηστώ-
νης τα εγ-
καίνια του
δρόμου
σελί&Ι 3
Ενδελεχής και υπεύθυνη
ενημέρωση από την ΠΕ
Κιλκίς σε αγροτικά θέματα
5
Αθανάσιος Τζούρ-
Τζος: Αν ασχολη-
θώθα είναι μόνο
στην Αυτοδιοίκηση
Σελ. 3
ΠΕ Κιλκίς:
Αναρτήθηκαν
οι καταστάσεις
βοσκήσιμων
εκτάσεων
του ν. Κιλκίς
σελί&Ι 5
Ντόροθυ
(Δωροθέα)
από Μουζντε
ρέκ (Μελισ
σουργειό)
β μέρος
σελί&17
οι
ξεχασμένοι
Έλληνες...
θυσιαζόμε-
νοι Βορειοη-
τοι) Αναστάσιου
Αμανατίδη
πειρώτες
Του Νίκου ΣΙάνα
σε.λί&Ι 6

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο