Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-14122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΑ ΟΧΙ ηΙΑ.„
Ισυνειδηση
Ημερήσιο Εφημερίδα
της ΑιιωλΙας και της Ακαρνανίας
πιο το
χτγπη
ΑΝΕΛΕΗΤΑ ΤΗΝ ποηιι ΜΑΣ
που ζητούν
οπό
Άγρια ληστεία
Το Φυσικό Αέριο πλησιάζει
στην Αιτωλοακαρνανία!
μι 18. S
ΆΚΤΙΟ
Πράσινο φως
για την γολα
@ Κ ΤΕ Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ι
LAVA
ENERCV

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο