Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-15012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

15
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13796
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasio„.gr
ΙΙ αλυσίδα
αυξάνει
τιμήν της , τους μισθούς ΠΝ
υπαλ της Κατά 20%
ης ΠΕΝΤΕ
της
EVTOVll ανησυχία τοι ΟΟΣΑ
για την παγκόσμια ανάπτυξη
τις r. o
της
ΟΟΣΑ
α ης ΗΠΑ
Ψηφιακό ΚΕΠ
"To το μας
. Αθη-
ΚΟΙ Δ
λεται 3
META ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η πολιτική κρίση οδηγεί
την χώρα σε ακυβερνησία;
ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ
την
ης οτο
Του η .
Ο στο ΠΟΤΑΜΙ
ΠΙΙ μ η
ΟΤη η
η Των
η μας
έξι "ΙΙ
ANE .
ΙΙλΙΙ to
ο ΙΩ4ΙΙΙέν:Κ, —
ιαΙΙ ο ΝΙ
νης
Και
οτο
Την Του
οι tS
( Αμυ-
OTE ί Ο
OTtW
για
της Κ
ξης Κν
tlS

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο