Ελεύθερη Ώρα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα

Ελεύθερη Ώρα-15042019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα

Οπισθόφυλλο Ελεύθερη Ώρα-15042019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

H ΑΛΗΘΙΝΗ
ΕΛΕΎΘΕΡΗ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡ, 4824 (t 424
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
www elora,gr
Εθνικό Κειμήλιο ύψιστης σημασίας
H ΚΑΡΔΙΑ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΜΗΝΥΣΗ-ΚOΛΑΦΟΣ Απο ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΙΑΝΤΙΠΑΣΗ ΤΩΡΑΙΙ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ 1,23 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ!!!
ΙΙΠρωθυπουργοί, υπουρ
οικονομικών, τράκα & Χοαιποί
όλοι θα πάνε φυλακή !
ΕΝΘΕΤΨ
Τα σιηιφέροτπα των ΗΠΑ επδιώκουν να τον Ερι.τογάν με
"ελεγχόμενο πόλεμο" στο Αιγαίο Εκτελεστής της νέας πολατιιαίς ο Πόντιος
Κωνσταντινοιίπολης που προορίζεται μελλοντικός αρηιγός
της Τουρκίας - Αντιδρά ο Πούτιν: "Θα μήξοιηιε τη Νέα Τάξη ΠραιφάτωιΗΙ
ΤΡΑΜΠ ΓΙΑ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο