Ημερήσιος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημερήσιος

Ημερήσιος-15052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
Υποψήφιος δήμαρχος Αργοστολίου
Εφημερίδα K" ΪΙΙΙ#ςγαλάζΙι:
Ν όρτος ΠλιιΤ1ήςΓΙιΙλός!
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
TYRMONlKA npo«ylTA
τοηικμ προϊ0ΝΤΑ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27752
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
"στους3νέουςδημάρχους!ι
l-evante Ferries.com
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ < ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΙθΑΚΗ > ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Ι -nnp : :
για την
Φορτες
ΑΡΤΟΠΟΙίΑ.2ΑΧΑΡΟΠΜΣΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ
A. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
6936-919834
711679
E) PREMIER
ΜΑΖΙ29
ΧΡΟΝΙΑ
30 Ι Ι xFH.1411tTH lO 12. "ΚΡΕΙ xrENE1

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο