Η Πράσινη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Πράσινη

Η Πράσινη-15052019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η Πράσινη

Οπισθόφυλλο Η Πράσινη-15052019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

O ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
„Η ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ
ΝΑ ΕΚΕΙ
ΑΞΙΙΕΙ
ΤΗΝ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΗOΚΡΑΤΙΑ
O ΥΦΥΠΟΥΡΓOΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΠ ΚΑΙ ΗθΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ
πογ ΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΑΔΙΕΞΟΔΗ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΟΛΩΝ NA ΓΙΝOΥΝ ΠΡΑΞΗ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΟΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥθΥΝΟΙ
ΖΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΦΑΚΕλΟΥ ΑΚΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΟΙ
ΠΟΙΟΥΣ ΟΝΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΑΜΟΥΣΙ1ΑΙΚΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΣΕΠΑΙΧΝΙΔΙΙΙ23

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο