Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-15052019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-15052019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΡΕΥΝΆ
ΜΟΝΟΙ... ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΜΕΤΑΤΑ3Ο
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΡΜΗ ΥΙΙOΔOΧΗ
ΑΓΙΟ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΟ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Ημερήσια Πολιτική και ΟικονομΙΚή Εφημερίδα
Ειος Αρ φύλλου 30.120 Ιδρυτής Γ. Α. Βλάχος
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 MAioy 2019
ΣΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΥΦΟΝΤΙΜΑ
Επεισόδια,
εμπρησμός
και πορεία
σε οστιη ομικό τμ
φΟΙΙ
ηοαρσνή
"τv η Ι Ιση Ό-
Δ πμή
λήξη της 700
010
στο
ΕξάρΙΙΊ με
στο νροφεΙο του ΠΑΣΟΚ . Ι".
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
Μισθός Κάτω
των 500 ευρώ
στοικ Ιέ " ρι,ς
αμιΙβετα έως 300
ΓΣΕΕ.
to 2010 το ιου 1018
οι
ΙΙ0Νές O 22
Μητσοτάκης:
"ή ΙM ατζέντα μπροστά ρ
Κυρ.όκα "ηιοοτδ πς.
Πας "ρ Ν Δ.
Τομέ ο
(ΣκΑί).
Λ ουντα ΣΥΡΙ1Α θα
nouvbtl
άλες
βέρνπαις. 5
Εθνική
κέρδη από
συναζόμενες δυοστηριότητες
ύψους 131 ευρώ ανοκο νωοε
ιο ο τοι 2019. S
εκατ. ευρώ το ιρίμηνρ
2018. ι".
Ι) "ΟΙ>ΠΙΟΙ"
ανά ιη ι ηροκάλιοε η ανα-
κοίνωοη ΣΥΡΙΙΑ. με
έδ«ε των
η ΚΟωμΟΙΛ“
H μιοοία Τάξη
στη
αε ΙέΙΙ) Φ
που η
ή ο σι>ώς
t". 27
δ ΟΙ"ΙΙ1ληω
μοια διατροφής
οι με
to η ωοστό στους ανηλΙωυς να d-
Κόσοβο: 6ηβατήριο
Τίρανα Οξ
ή ς τοι. ς
Αλβαν*κ
ελεύθερη μετοιίνηοη *ώρες
Σέν“Εν. Ι". ΙΟ
Βήματα προσέγγισης ΗΠΑ - Ρωσίας
Ο ιιιι, ιη
Ο Ε ξΙώΙί0ΙΚώ , ΤΟΙ ΡΙ". ηωΙOΙ)
ΤΙς με του Λαβμ>φ με Βλαντιμίρ
(φωι.). στο ΙΙΚ α αιΑιρωιες οι
Τουρκικό σόου
με τους Χάρτες
διεκδικήσεων
Τους παρουσίασαν σε εκπροσώπους
Ελλάδας, Αιγύπτου Ισραήλ
των τουρκικών
Την
Της
η Αγκυρα_ Μάλ
Παράλληλα. οτο ηλαΙσΙ0
θνή της τπ
το ΚαστελλόρΙζΟ_ το
των
στων της Αγκυρας. κλίμα
ριρ
Ελλάδας Τουρ-
Klas. Γιώργο Κατροι“καλρ και
οι αναμένεται να συναντηθούν
οτο Ελσίνκι. ο
Αη ΤΟλΩΚης
στην
της EVamtlS
0 ΙΙμπεριφορΔ. ΑΥ-
οτο
τας η Τουρκ1α πρέπει να
παράνομες 8.αοτη-
S κΟι
. ΙΙΙ. 6
πλευρά" πρόοωςστ0Ουκραν ι ό. 9
Η μητέρα «αποφασίζει»
για τις σπουδές των παιδιών
ο διαδρομή
Ανησυχία των θεσμών
για την παροχολογία
Υποσχέσεις και για επαναφορά του ΕΚΑΣ ΙΙΤΙόιον Τσακαλώτ0
ΤΟ tTti tt60 Τ"
ΤΙς
000 τ α "ΤΕΙΙ
διαδωμή του, όπως
IOBE η
Το τίμημα
που πληρώνουν
οι μουσικοί
Προβλήματα ακοής
πιο Πφυ
Του EKIlA.
ΤΟ ΙΤΙ
ποι
ΤΟ ΟΙ
ΤΟΙ 8
Το των με
tKt1VlOV μι σα b
οι πλέον
τοι".
αυτά Που tXOtJV
τρ αν Τηρήσουν t"
ΤΟ
Γιατί μας τρομάζει η τεχνητή νοημοσύνη;
Shan
Norbert
Weiner
Κοστώροφ. tOlK ΜΙ"πές
Sunmi1. νο ην ιανητή ΠΧΙΙΙΙΠνη; .Δε .
πμμ,ήμοιο δεν έχουια ακού1Ι της συΙΗροώ;.
ορόμοιο Τελ. 3
ΔΝΤ. lttnv
ο Τσα
οφήνοντας ανοιχτό εν&Χόμενο
ΕΚΑΣ. u
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Νάρκη
Δη t1VOl
ΠΙΟ
, Την ώρα
σύστημα
Του. η τοι)
βήμα
πατητή στην Κή MtOOVtlO.
Τα Αθήνας
ήδη να t " σημάνει,
KlVbOVOO.
ΣΧΟΛΙΟ Ι ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ
Η Τουρκία περιμένει την επόμενη ευκαιρία της
ΙΟ Ι 974.
H περιμένι "άνισα ην
η Ι Ι ΦΙ 010 να
ΤΟ
ΟΤΙ ΚΟ Ι η
με τη
Τρ Ι 064 π Ι
μεταλλΕΙ*ί μια μι"Ιή
Τρ
Το Ι 974
ΤΟ lWOl
liMtO ήταν
ΟΙ
ΤΙΤΙΠέζΙ
μάταιοη τη ραμ
ΤΟ btl η
ΤΟ
ΤΟ
ΙΜωΙρ ΙΆΤΙΛνη to
με Ο.
Ενα κομμάτι της Ιστορίας
ένο μου", ενές
. μαί ιιι Τό πις της
Β , στον
ται , στο
έτοιμο στο τέλη 2020. 14

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο