Η ώρα των Σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Η ώρα των Σπορ-15052019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Οπισθόφυλλο Η ώρα των Σπορ-15052019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Κ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΘ(ΙΙΕΤΑΙ! ΜΟΝΟ ΜΕ ENA ΚΟΥΠΟΝΙ!
εφημερίδα
88
Η μοναχή σοβαρή .ιιάντηση
ΠΟ αν Cival o Μανόλ0
ΣυιιφψνίΙΙ3
ιιΑΜίιράγκα
Διεθνής στόπερ
«παίιει» διιυαια
για την άΕνωση»!
ΣΙΟ
Ο .ΜΠΙΙΝάκης
Τώρα πια ξέρουν
και οι δύο...
ΤΑ Στο ΤΡΑΠΕΖΙ
ΚΙ1ΡΙΣ ΚΙ
ΘΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎ ΜΕΧΕΙΑ
περί επενδύσεων
και πλάνου
H ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ T (1KCNOMlKA
THE.
ΜΑ ΜΙΑ
Δεν έχει Χάσει προσωπικό
ασιοίκιιιιιι“ o Μάκης...
ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ KOtMO
THt ΑΕΚ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛωΤΙΑ
Ο ΜααδΚ ηώξουμ—α; Αυτό θΜω,
O o ΙξΜΙός .ΠρόεδΝ, 8Μουμε δύο
ΚΑΘΑΡΕΣ
ΚΟΥΒΕΝΤΙ!
ΕΙΠΩθΗΚΑΝ
ΣΡΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ «ΩΡΑ»
«ΕΥΙΟ φταίω πρώτος γμιτη φετινή ιιιιοτυκίΙΙ, αλλά
πλέον όποιος φέρει
προιιισιι και να —λοξεκιιθιιριοςι,δίοικηιικος
Προς ιην ΤιιινΤιψιιις
Ο Βασιλόπουλος είπε να... θυμίσει σε όλους ότι παραμένει ο «Νο 1 » εχθρόςτπς ΑΕΚ στπΙέαΟιλαδέλφεια

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο