Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-15112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

15
ΝΟΕΜΒΡΙOΥ
ΑΝΑΤΟιΙΝ
anatolh3
Καθημερινή εφημερίδα τοι Νομού Λασιθίου I www.anatolh.com
ΙΙρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
ποηΗ ΑΛ. κοΖΥΡΗ
-1
"Εργασίες στην Παλάιρλόγου
ΣΙΧ απόγνωση
οι ελαιοπαραγωγοί
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ
2W.20 9
ΔΣ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ“
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΙ "E
. ΟΦΙ και AOAN
Η 5η αγωνιστική στην Α ΕΠΣΛ
Το πρόγρρμμα στους αγώνες μπάσκετ
Προσφυγή στον Πρωθυπουργό
Αποφάσισαν οι αιρετοί για τις Σχολές
ηωί
Σητε α
ΟΤΟ Ι"
στρ
Ό 0μό—
διή-
θεοη-
Το -
ξΙ,μς_
Κρή“Κ,
ΜΙΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο