Λόγος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λόγος

Λόγος-15112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Λόγος

Οπισθόφυλλο Λόγος-15112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΟΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Αρ 9955
15 2019
a aaclia
ΓΙΑ ΤΙΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣΣΑΣ
www.e-awelia.gr
logosnew@otenet.gr
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 889,84 "άδες
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 40 ΛΕΠΤΏΝ
Φρουζής μέρος...
δεύτερον
ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
Ολοκληρώνεται
σε 2-3 εβδομάδες
η αποπληρωμή
του ΔΝΤ
Αλλαγές
ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
νέα
αλλά με αστερίσκους
ΜΟΝΟ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ 485 ΑΤΟΜΑ
Ξεπέρασαν τις 2.100 οι αφίξεις προσφυγων
και μεταναστών σε δύο εβδομάδες
ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ
Παρα τα "αγκάθιαΙΙ η φί ια ήαραμενει
τογαν
για να ξεμπλοκάρει
η γραφειοκρατία
θέατρο του ααραλόγου
Την AVKlpa να
ΙΙΟν
Ό MTV.
O ΗΠΑ
τοι Τμή-
τοΙ
οι
ΗΠΑ
F 35
με τοι ο
μία πολύ
F-35 τοι
Και δεν το

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο