Άρης είσαι


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Άρης είσαι

Άρης είσαι-15122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Άρης είσαι

Οπισθόφυλλο Άρης είσαι-15122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΐΔΗ
H ΕΒΔΟΜΑΛΙΑΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΙΑ
ΤΗΛ.: 2310 266686
ΚΙΝ.: 6936 411552
ΙΊΙ<ΑΙ ΝΤΟ
ΦΑΤΙ
οι βραδιές
ΣΤΑ
ΒΗΜΑΤΑ
M N ΝΙΚΗθΕΛΕΙΟΑΡΗΣ
Κ ΝΤΡ ΣΤΟΥ
ΙΝΙΩΤΕΣ,
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕητικο
ΝΑ ΑΝΑΣΤΡΑΦΕΙΤΟ ,
ΑΤάΣΤΡΑΠΑΤΣΟΤΟΥ,ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ2
Κ ΟΛΑΣΟ ΕΞΩ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΟΛΑΣΟ
Μεγάλες προσδοκίες.λ—
χαμηλές «πτήσες >
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΣΙΓΑΛΑΣ
Ή ΗΛΙΑΔΗΣ
η... ΧΑΡΗ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο