Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-16042018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

16
ΑΠΡΙΛΙOΥ 2018
860
ΑΝΑΤΟλΙ-Ι
Καθημερινή εφημερίδα τοιι Νομού Λασιθίου Ι Έτος Ιδρύσεως 1932
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛΚOΖΥΡΗΣ Ι
Ηλεκτρονική έκδοση: wwv. anatolh.can
Σελίδα 7
ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
24-25
Τιμήθηκεη ηρωικήξξοδος
από το Σήήλαίοτης Μιλάτου
Πρωτόγνωρο φαινόμενο
ομίχλης
Ο Γ. Πλακιωτάκης
ενημερώθηκε για θέματα
τοι) Λιμεναρχείου
Αγίου Νικολάου και της
εξωτερικής φρουράς των
Φυλακών Νεάπολης
οι Ναυτικοί Δόκιμοι
επισκέφθηκαν τη Σητεία
12
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ“
SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΑΠΟ 13/4/18 ΕΩΣ 22/4/18
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
5.25
Καπνιστή φέτες Λουγιάκης
ΠΙΚ ΝΙΚ
Λουγιάκης φέτες
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ
1.156
Καραμολέγκος 680 γρ, Ο.6Κ
ΠΙΤΣΑ ΟΑΣΗ
4,45€
Σετ 3 τεμαχίων
ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
Πώληση -
κατέκτήρε no$uper Cyp
"έρδίζόντάς τηύΙΑίΕΙ±Νξάήόλης
Ξεπέρασε τα όριά του
το Νοσοκομείο Αγι Νικολάου
Ασθενείς της Παθολογικής στέλνονται πλέον στο Ηράκλειο
δυα ικότητας έχει
ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
το ηερΙOΤOΤΙ.«5
ξεπεραστεί πράξη
δεν
χθες η
Νοος ομείαυ Αγία ΝΙ.
με την
ότι έριετοι ο
Ηράκλειο
η απόφαση
Νοσοκομείο έχει
τρ περιστατικό ατρ H-
ηαήση της
ΈΤΟΙ με δε-
δομένο "ως δε.
σης ησυ Ιί
κοι
γιατροί
στην
πως
σε νοσο«ομιίο
ηρΦλημα στη Καταργία
H οτο
ένα
ΝΟΙ ηρ:ΙΤΟ
δεν μπορεί λειτουργέ*"
Η ΑΝΑΤΟΛΗ
δεκαετία στο
ΤΙόφα0η ληφθεί
ευρεία στο Νοσφ
και
ι.κτεο
NOMOY ΠΑΣΙθΙOΥ Α.ε.
€10787
απναγών:σκ χαμηλές τμές
ΝξΑΠΟΩΗ ιερΑι-ιετρΑ
28410.32100 28420.93100
την των δυσμενών
μόΤΙ“
ΊΙΙ
την
Το τη
σταγόνα που ξεχ ΙΙλιοε το
γεία ατον ΝΙΑόλαο, Μέ
τη με
η ΓΙαθ 0λ0ΥΙΗή
ΝΙΚΟ
γόμο όπο και αυταπΟνηση
συχνά
κοι 45
γ ος ασφάξειας
λυφθ ώ. όλα τα
νομού
ΤΟΙ Γ ΙΑΝ
ΤΙς
τελευταίο nov έ-
του ιατραώ κώμου,
ζήτημφ ηςμ_Ι
κλινική χωρίς απαι
τον για
στην
Κλινική to
ΕΠΟ-
πως δεν πρέπει
ΕΙΟάΥΕΤOΙ 3Τη Υ ΤΟ
Νοσοκομείο δεν ξενΦ
ο προ.
Την
Παθολογι
Τομέη Του ΓΝΑΝ Δ &
ευθύντριο της
την
ΠΙΑΤΟ
TO ΤΟξΙ&
νέες δ-ει.στιυέ.5
στον μας
με νοιώσεις

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο