Ελευθερία Λάρισσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία Λάρισσας

Ελευθερία Λάρισσας-16042018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

τι. " "ΗΤΡΑκοπσιηοι
( 945.Τ04λ
ΔΑΝΆΗ ΔΗΜΗΤΡΑΜOΠOΥΛOΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
16
ΑΙΙΡΙΛΙΟΥ 2018
20:0
ΤΙΜΗ e
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ:
Αυτοί που παίρνουν τα βουνά
Ένας αγώνας ήταν η αφορμή
να δημιουργηθεί ο Αθλητικός Ορει-
βαηκός Σύλλογος Κάτω Ολύμπου.
Σκοπός συλλόγου όπως αναφέ
to μέλη Τοι. Δ.Σ. να
διοργανώνουν μόνο αγώνες αλλά
και οι κοινωνικές δράσεις όπως είναι
η συντήρηση και το καθάρισμα των
63χρονος
Λαρισαίος
αιποπιιροβοι1ήθηκε
με καραμπίνα
Νεκρός ιπην είσοδο του
σηΙΤΙ0ύ tOlj ΛΙβαδάΚ1,
βρέθηκε to απόγευμα
63χρονος συνταξιούχος
Λαρισαίος. Εφερε τραύμα
στο στήθος από κυνηγετική
καραμπίνα που Βρέθηκε δί-
Πλα tOlJ, ενώ 01
αστυνομικές αρχές απέκλει-
σαν το ενδεχόμενο εγκλη-
ματικής Αφήνει
πίσω ιου τη σύζυγό ιου -
ποι,ι TOV Βρήκε αιμόφυρτο
γύρω στις 4 το απόγευμα-
και δυο παιδιά. Η κηδεία
τοι) S μ.μ. σή-
μερα από τοι. ιερό ναό Αγ ,
Αποστόλων Πέτρου και
Κλειστή
για μία εβδομάδα
η Πολεοδομία
Λάρισας
κομιδή σκουπιδιών από πεζοπόρους
και κυνηγούς. σεμινάρια επιβίωσης
ΚΙΜ ασφαλούς Κίνησης
από έμπειρους εκπαιδευτές, η διορ-
γάνωση πολιτι σοκών και καλλιτεχνι-
κών εκδηλώσεων σε σχέση με τη φύ-
ση αλλά οι 15
ΔΗΜΗΤΡΆκοη0ΪΛOΥ
to Τέλος lEljt1KtOV προφίλ μέσα
κοινωνικής δικτύωσης;
θα, κατεβα» ρολά σος σελίδες των ανήλι«ον
το fatebook, το instagram, to twitter, ΤΟ
Viber... 25 Maiou; "Η
είναι ότι παιδιά E και Στ δημοτικού, σε ποσοστό
από το 80%, είναι σήμερα στα κοινωνικά δί-
κάποιος λοιπόν ότι τα παιδιά
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
τοι] δημοτικού μπορούν να πλέον...
αναφέρει στην « ΕΙΔΗ ο εκηρόσωηος ιου Ελληνι-
κού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου κ. Γιώργος
Κορμός. εκφράζοντας παράλληλα t1S ανησυχίες
τοι]. με tnv ttOV μέσων ΚΟΙ Κύ
δικιύοχης. ιιι εφαρμόσουν από τις 25 Μ(ήου
τον νέο ΕυρωηαίΚό Κανονισμό να ταυτοποιήσουν
ΤΟΙ.ις χρήστες ΤΟΙ" ,
ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙOΥ
Με απλή αναλογική οι εκλογές στην Αυτοδιοίκηση
θεσπίζεται Ελεγκτής Νομιμότητας, κατηγοριοποιούνται οι Δήμοι,
ανακατανέμονται πόροι, ρυθμίζονται δημοτικά τέλη και ανταποδοτικές υπηρεσίες
O ποι.ι θα φέρει την
θεώρηωτ ιου θεσμικού πλαισίου της τοπικής
αυτοδιοίκησης, θα κατατεθεί σύντομα στη
Βουλή. δήλωσε o Πάνος Σκουρλέτης.
το σχετικό αναθεωρεί
(ov στη φάση
της νομοτεχνικής επεξεργασίας των δια-
τάξεών του, σημείωσε o υπουργός Εσω-
μιλώντας
Βασική ολλογή ηου εισάγεται είναι η
καθιέρωση στις αυτοδιοικηοκές εκλογές
της απλής αναλογικής, «Η πιο ουσια-
σΤΙΚή ασφαλείας είναι η Ι.ΛΟ
θέτηση μιας κουλτούΕχις συναινέσε
ων. συνεργασιών, διαβούλευσης
και συνθέσεων τελικά για τη δια-
μόρφωση Πλειοψηφιών
δημοτικών κοι
φερειακών συμβουλίων.
πια Τη λογική Των μονοπαραταξια.
λογικών Και το πιο οι]-
δήλωσε ο υηουργός.
Το θεσμικό τοι "Κλεισθένη" π0ιι
TOV σε
φάση νομοτεχνικής δήλωσε
o Π. Σκουρλέτης
Αναφερόμενος σε άλλες αλλαγές που θα
γίνουν. δήλωσε:
«Πρώτα απ όλα αλλάζουμε τη σχέση ανά.
μεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κοι την
αυτοδιοίκηση, θεσπίζοντας μια ξεχωριστή
δομή. τον Ελεγκτή Νομιμότητας. o οποίος
θα συγκροτείται από νομικούς. θα είναι μια
αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών και προφανώς αυτό ικανοποιεή
ένα πάγιο αίτημα πολλών ετών της αυΤ0δ1
οίκησης.
Μια δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι η τρο-
ποποίηση TJtnv κατηγοριοποίηση των δήμων
στη βάση Των Ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
τους. η οποία θα καθορίσει τη βάση της χρη-
μοτοδότησής τους. Διότι άλλες είναι οι ανάγ-
KES Και χαρακτηριστικά ενός ή νη-
σιωΤκ0ύ δήμου από αυτές ενός αστικού ή
ενός αγροτικού δήμου.
Παρεμβαίνουμε, επίσης, στον τρόπο δια-
μόρφωσης δημοτικών KdVOVlOS
ένα ευέλικτο σύστημα με βάση το οποίο θα
χρεώνουν οι δήμοι τα αντίστοιχα τέλη ανά-
λογα με τις χρήσεις των ακινήτων.
Ακόμα. θα Ιη
Των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Υπάρχει η
κατεύθυνση να εντάξουμε στις ανταποδοτικές
υπηρεσίες τις υπηρεσίες πρασίνου». 19
φοιτητές οργανώνουν "βραδιές αποτυχίας»
Χίο περνά μέσα από μία. του-
λόχκπσν ή και πολύ περισσό-
λένε οι
φοιτητές tns Ιατρικής Σχολής
ιου Πανεπιστημιου Θεσσαλίας
διοργανώνουν για πρώτη
φορά στη
Fuck 1JP Nights. Και μπορεί οι ίδιοι να μην έχουν βιώσει
αποτυχίες. μιας και π εκδήλωση έχει ντι κάνει με την εσκιγγελ-
ματική όχι με την ηροσωπική ζωή ή άλλες εκφάνσεις της
θημερινότηιας, όμως να προετοιμασμένοι το
αύριο Και έχουν μέσα από αυΤή τη διοργάνωση να
αηοδείξουν τα λάθη μόνο πηγή έμπνευσης μπορούν νο οπο-
τελέσουν, Η Δήμητρα Ακρι80Ι_Ι. ο Κωνσταντίνος Ανάργυρος και
Δέσποινα Καλούαη, με την Αντιδημαρχία Π0λΙ
Και Επιστημών tOlJ Δήμου
πρώτη φορά στη Λάρισα ιο «Fuck 1JP Nightsn ή αθραδΙές Απο-
wxias“, την Πέμηιη 19 ΑηριΜου στον Μύλο του Παππά. στις
8,30 το
Γιορτή με «μαγική» σούπα του Ιπποκράτη
Ένα μαγικό φίλτρο
τό που κατασκεύαζε ο Δρυί-
δης Πανοραμιξ και έδινε υπε-
ράνθρωηη δύναμη αναμένε-
τΟι να προσφερθεί ξΠΙ
tns 3ns
ηου θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Μαΐου στη Λάρισα. Ο
λόγος για τη μοναδική τοι) Ιπποκράτη, με τη
ΤΙΚή δράση ΥΙΟ την ενίσχυση ΤΟΙ Και
14
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒOΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΜΑΒOΥ (ΔΕ.Υ.Α.Τ.)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται ληξιπρόθεσμες Οφειλές
σε λογαριασμούς ύδρει-υης και αποχέτευσης προς τη & E, ΤΑ.
ΤΥΡΝΑβΟΥ. να προσέλθουν στα γραφεία της εηιχείρη σης έως
Και την Παρασκευή 01/062018 , c ΤΙς εξοφλήσουν ή να ΤΙς
ριΑΙίσοΙ_ιν με διακανονισμό σύμφω. α με υπ W. 102018
φααη τοι ΔΙΤΚ.<ηΤΙΚ0ώ εξής:
Μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων
Ελάχιστη μηνιαία δόση 20.00 ευρώ
Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης για τη ρύθμιση των
οφειλώ, , η επιχείρηση σε της
τησης και σε είσπραξη αρειλής. όπως προβλέπεται από τον
της
O Πρόεδρος της ΔΕ. Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΧΩΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Κλείνει η Ηπείρου από Ρούσβελτ μέχρι Παναγούλη
* Σύντομα στην κυκλοφορία το τμήμα της που ασφαλτοστρώθηκε κοντά στον Αγ. Νικόλαο
ΜΕ ρυθμούς συνεχίζονται έργα
Τοι) Δήμου Λαρισαίων Χθες Κυριακή
ηρογμοιοηοιήθηκαν εργασ1ες ασφαλτόστρωσης
επί της οδού ΗΓΕίρου, στο υιμος της διασταύρωσής
της με την μέχρι κοι tn
Βολή της με την οδό Ρούσβελτ.
Σύμφωνα με ιον ανηδήμαρχο Τεχνικών Εργων,
Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιώργο
οι εργασίες Οδό Ηπείρου θα
τη διασταύρωσή της με την Ρού-
σβελτ μέχρι και την οδό Παναγούλη.
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ:
Κατάνυξη στον εορτασμό του πολιούχου του
ΤΥΡΝΑΒOΣ ab)
Με θρησκευτική κατάνυξη
Και αρχών Και
πλήθους κόσμου γτορτάστηκε και φέτος
στο Μακρυχώρι. ιην έδρα του Δήμου
Τεμπών, o πολιούχος Θωμάς. ΤΟ
Σά3βΦΙ0 παραμονή της γιορτής το
γευμα τελέστηκε Μνηγυρικός εαιερινός.
Χθες Κυριακή. ανήμερα της γιορτής τελέ-
στηκε πανηγυρική
αρτοκλασία. Μετά την θεία
0Κ0λ0ύθησ0Ι. ta
από τον σύλλογο γυναικών Μακρυχωρί-
Ου στην Κεντρική πλατεία τοι
Ζήση ΛΙ0ύΜ.
Ι Ι05-637,
αθλητισμός
E
«Καθίρισε» με παραμονή
*Και τώρα σκέφτεται το κύπελλο
ΙΙΙ —
TOV Παναιτωλικό (4,2) ΚΟΙ
γκολ
"καθάρισε* την υπόθεση παραμονής. Το μυαλό όλων
είναι Πλέον επαναληπτικό ημιτελικό αγώνα
της ερχόμενης Τετάρτης με την ΑΕΚ
Είκοσι χρόνια μπρια
Διοργανώθηκε επετειακή εκδήλωση
Τα είκοσι χρόνια ζωής o Όμιλος Αγαμ
Μπριτζ Λάρισας μς μια εκδήλωση
στην οποία αναφορά για το ξεκίνημα τοι
λόγου τη σημασία αθλήματος ειδικά
μαθητές των
12
Ηπα γνώρισε ο Απόλλωνας
* Στο Παγκρήτιο από τον Εργοτέλη με 3-1
Παρότι προηγήθηκε 49 με γκολ τοι Τσιλ0Ι)λη
o δεν απέφυγε τελικά την ήπα στο
ΠαγκΡήΤΙ0 ΤΟΥ Εργοτέλη με 3-1.
Δεχθηκε 15 λεπτά Και Πλέον η
σκέψη με την ποιι θα
διεξαχθεί ερχόμενη Κυριακή γήπεδο ΦΙ-
Η Νίκαια τίμησε τον Γιάννη Τότσικα
Στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Νίκαιας
πραγματοποιήθηκε η Τμητκή γνωστό Νικαιώτη
ΓΙάΠη Τότσκα. [tnv εκδήλωση ta
τρςα ιου παιδιά. Αποστόλης, Θανάσης και Κατερίνα. ενώ το κοινό
είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και την τατιλι του
"Αναπαράσταση στην πρωταγωνιστεί ο
Τιμώμενος καλλιτέχνης.
Επιπλέον λωρίδες στον σταθμό διοδίων ιου Πλοιαμώνα
* Διακόπτεται η κυκλοφορία ξεκινούν σήμερα οι εργασίες
Την ένα* εργασιών για την κατασκευή
επιπλέον λωρίδων στον πλευρικό Σταθμό
τοι. Πλαταμώ .Φ, από σήμερα Δει>
Ιέρα 16 Απριλίου 2018 και έως τη Δευτέρα
4 Ιουν*3υ. ανακοίνωσε η
ΑΙ γαί0Ι).
την εκτέλεση των εργασιών
το αήμερα, Δευτέρα 16
ΜΟΙ.) κοι 06.00 έως κοι την Ταάριη 25
οι από ταις κλάδ0Ι.ις
του Κόμβου ΙΜ_Ι Πλαιαμώνα θα παραμεί-
νουν κλειστοί, Ανοικτός θα παραμείνει μόνο
ο κλάδος στον
ο οποίος εξυπηρετώ την κατεύθυνση από
Πλαταφώντι rpos Κατερίνη - Θεσσαλονίκη.
Όλες οι κατευθύνσεις του Κόμβου του
θα δοθούν στην κυκλοφορία την
Πέμπτη 26 Απριλίου Και ώρα
θα ακολουθήσει και νέα ενημέρωση γιο το
υπόλοιπο των εργαι:ηών,
17
ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 18. ΤΗΛ. 2410 670.808 6977 698.268

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο