Μetrosport


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μetrosport

Μetrosport-16042018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

(ΦΟΡΑ "ΙΩΟΩ
ι.ΈΤΙΙΣΕΜΙΑΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
METROSP912T
ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΙ
Γ.Ι8ιτΗώιΑΝοΔΟ.
ΟΡΟΙΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
έΠΣΗ
Ρ&ΕΙΤΑλ
ΑΡΗΣ ΑΝΕΒΑΣΕ ΓΤΡΟΦΕΣ
ΣΤΟ Β ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΚΑΙ
«ΣΚΟΡΠΙΣΕ» ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΓΙ
ΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΗΣ επιτγχιΑΣ
ΠΑΝΑΜΑ
ΣΤ.0ΝIΤΕΛΙΚΟ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο