Χανιώτικα Νέα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα

Χανιώτικα Νέα-16042018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα

Οπισθόφυλλο Χανιώτικα Νέα-16042018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Χανιώτικα νέα
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
0.80ε
ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Πλατεία„.
αυτοκινήτων
ελάχιστους κοΙ%η5χρηστους
ρους και πράσινο που ο.\Μνο και
πλατεία Ελευθερίας (Δικαστη-
ρίων). Τα -x.v. . συνεχίζοντας
to c1tlS Της
πόλης, μετά τα Νέα Καταστήμα-
τα βρέθηκαν στην περιοχή των
κΟι
επαγγελματίες μίλησαν για το τι
θέλουν να να αλ.λάΦ στην
NEA ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ METPA
"Σαφάρι"
κατά της
φοροδιαφυγής
» ΣΤΟ στόχαστρο
των αρχών α εξωχώριες
CHANlA AlRPORT
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΧΑΝ ΙΩΝ
ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΆ 16.4.2018
εκαπενθήμερο
Εμφαση
στην κατάθεση
"αξιόπιστου"
την Τέταρτη αξιολόγηση Και το ζήτη-
μα του χρέους, καθώς θα πρέπει να ολο-
οι Προ-
κειμένου να μια
καταρκτική συμφωνία για το τέλος του προγράμ-
Την θα κΟι το Δ.Ν.Τ.
Σε tllV Και οι
ελληνικού
σχεδίου
ανάπτυξης
tl_OV v ξΙΙΙσΤρέΙΡOΙ_Ν v
Αθήνα ο
είναι να επιτευχθεί staT level agreement
ως ιο Eurogroup της 24ης Μαΐου.
τε το Eurogroup πρέπει να λάβει αποφάσεις για το συ-
νολικό πακέτο για την ολοκλήριοοη του ελληνικού προγμμμοτος,
ΑΠΙ) ΗΥΑΝΑΙΑ ΚΑΙ FRAPORT
Επικίνδυνα "παιχνίδια"
σε βάρος TlOV Χα
για τις τουρισμό
διαβάστε ακόμα
Καινούργιες
σε των
META ΤΗΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ
Ανησυχία
την εμπλοκή
της Κρήτης
» Ο καθηγητής
τοι)
Μφη.ψίτης
χαρακτηριζει το νησί
10
Τα προβλήματα. οι προκλήσεις και οι προοπτικές
για την αγρότισσα
Μειώνονται Τα στην
"οι tOV ομίχλης
ατιό αύριο στα Χανιά
25
στην A ΌΙ)
AEEK ΣΥΝΚΑ
44
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για ξενοδοχεία
σε ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
& ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μεγάλη συμμετοχή και ρεκόρ
ΡΑΘΩΝΙΟΕ
Psrthe
24-25-26
Τ Απριλίου
νυφικού-
με. την

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο