Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-16042019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΡΙΤΗ Ι 6 ΑΙΓΙΠ0Υ 2019
Αποδοκιμάστηκε o Κώστας Τσιάρας
3.1
Πολιτική
Κοινωνία
Αόσεκ δόσεις Κατάσταση έκτα.
- δόσεις!!!
κτης ανανκης
Γ ράφ ε Ι o Γιώργος Για το
μας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΚOΣ
ΧαλωμΛα
Τοπική
Νίκος Καραγιάννης
Ειθιμπι" σα Υ.
7 Κ Γυμνασίου ΚαρδίΙOΙΙς
Μέλος Ν.Δ
Τομέας
Ι πλ.: 6944538055
συμμαχία
Κώστας
Μαρίο Τσουρή - Καραμπινά
εμπει
.!Ιροσ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
M. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
"6226

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο