Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-16042019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

16
ΑΠΡΙΛΙOΥ 2019
18.545
ΑΝΑΤΟλΝ
anatolhE
Καθημερινή εφημερίδα τοιι Νομού Λασιθίου Ι Έτος Ιδρύσεως 1932
ΜΙΧΑΗΛΚOΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρονική έκδοση: w* wanatohcom ΠΙΥΥ-Ι ΗΛ KOZyFH
Πρέπει να βρεθεί Ολοκληρώθηκε και ΐμπμκβ
γιαταΤενικά Αρχεία του Κράτους το
Άκαρπη η αναζήτηση
ακινήτου για τον
βρεφονηπιακό σταθμό της
Ελούντας
Μερικοί δεν εφαρμόζουν
την απόφαση για το
κάπνισμα
Επίσκεψη του Γ. Καμίνη
Και των άλλων υποψηφίων
ευρωβουλευτών στην
Ιεράπετρα και στις
πληγείσες περιοχές
Ίσως χρειαστούν 4 εκατ.
για την αποκατάσταση των
ζημιών στο Δήμο Σητείας
bolloa t
Ο C I O"4.NG
ΤΟ b alloon ΤΟ
Σας οτο
OTOV Μζόδρομο, 28ης ΟκτωβρΙου 9
βρεθούΙ.Ε OTOV ΙΛρ0Χ0 Κόσμο ΤΤΤ
mayoral HARASiL
Πρόταση για ανάπλαση και αισθητική
αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου
Ρ ι:πο
ΝΙΚOΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Η για
την
Ttw
πρ2βλήτα
OVTOS Ό
σ.<ήτηση O-
πως και
μη. κοι
τττ
Τη. "δήλωση ά*0ΙξΕ ρ
ΖΙΟβ.*. ο
ή Εξήγησε
ιεράρννη
o έ€εοε η
βάση
γη
Δ σ μου
αι Ενέργειες γί-
ΟΠΙΙΙώ
Τα μέΤω10
μεγάλρ ΌΙ
του
- για να
ΤμήΚ τοι
Η επιλογή παρέμβασης
βατά στη. Α.
δΙ 0Ι0λ0
Τίτο Ι οτο καμάΤΙ
αυτό δε . η
τη μεγάλη
Την
Προς
ΣΤΟ
ομάδας
με σινιο λ
ταυ Δή-
μω, Μαρία
μελέτες ΝΙ>0Τό0Ιις
μέχρι
πρόταση
για
της ηώ,εως,
πεζών
από το
στενότητας σε
μαζί με
ο θα ήπιος
με θέα: στη
Τρ
είναι Η μελέτη
ηρρά\ληλη
-ίαση ή οικοηέδα στο
γιρ . ς στη
Τη
Την
δρέψω,
Oororcxvl“ l μιΑάη θα
Την t-
οσι ης
0C 00.
μεταξύ
ζών,
την
ΤΟΙ
αηδ τα
Ται
για -
ζώνη στη θάλασσα
Στη. ρ
ά.υων.
η ΤΙ οι
για
ΙΙ.%ώτερη
Δη μ πρρςί
πρόταση μλρπώμη Η
ηςάαση αυτή ηρέη€Ι vc
καιηέ ηιοίητωοη
την
η ηρόιαση
η αξία "K _ δε η
Ευρύτερο
ΤΟ
έως ΈΙ
με "Ι
καθη .ητή
ΊΙΙ
O αηοπώντος
η
οργανικά με τρ σχεδιασμό
αυτά σημείο της
το μέτωπο E-f
Στη 0ΙΛέ“Ι0 ο
ΤΙΚ
πολύ πι
αιέΊη πιο
Τότητα στραφεί
ΤάνΙOΕ δε, η μελέτη
όποιες οριστιξ
οι η*0Ι
κοι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο