Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-16042019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-16042019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27274
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Τέλη κυκλοφορίας
με το μήνα
το 2019 η
ΙΙΖΙ"ΙΙ ίΙΙ;
μι την χαταβολή
οι Ιδιογτήτις οχημά-
Ίον (αυτοκινήτων, μοτοσιχλετιόν,
που τα έχουν θέσει ακινη
κατ“θέΤονΤας Τις πινακίδες Τον;
"Την εφορία, θα να τα θέσουν
*ΙΉλοφορίΙΙ πληρώνοντας μι το
μήνα, ΗΙΙΙ τα προηγούμενα
που στη Βουλή στο νομοσχέ-
διο για tov Αιγιαλό, ιπην ο-
περιλαμβάνονται
χόμη. ρυθμίσεις για την
ΔΝΤ: Δίκαιο το
αίτημα της
Ελλάδας για την
πρόωρη
αποπληρωμή των
δανείων
Των του ΔΝΤ αναμένεται ζη
επίσημου αιτήματος που θα ΣΙΙΤΙΙ-
θέσει Μηχανι«μιό Στα-
θερότητας (ESM).
ΤΙΜΙ-
ΥΙΙλΙότο;, Ελληνι; ιιιτιι-
στην Ιξήγη
σε. η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρι
ΙΠίν Λαγκάρντ. άκουσε με
ΙΥανιχτοίηση τη
«Αρωμα Ελλάδας»
στον Μαραθώνιο
της Βοστώνης
Με τη συμμιτοχή 30.000 ιι
θλητών από όλο τον κόσμο. ξεκίνησε αή-
Δ&Ι ΤέψΙΙ) Τη;
Βουτοή η;, τον οποίο ι
χιλιάδες αηι ηφώνπις
τις έντονες Στο Μαραθώ-
νιο σνμμετείχαν S δρομείς από την Ελλά-
*ιιι δεκάδες Ελληνες ομογενείς.
νας από τους τέσσερις σημαντικότερους
ΜιιραΗώνιονςστον Υόσμο και το πιο χρο-
βεβλημένο αθλητικό γεγονός της
νης, της επονομαζόμενης "Αθήνας της Α-
μαρι κή; . 1897,
ένα έτος μετά από τους 3
Spiegel: Η Ελλάδα να στείλει την
τρόικα στη Γερμανία
όπως για παράδειγμα με το νέο
αεροδρόμιο της πρωτεύουσας
που εδώ (ιι
ΙΠΟν κ(ιι κ(ιι
ξ γάρε ΤΟΙ
"Την ΤΙ!ΙΙήΥ Vtl-
ζελοχίγητων αυτοκινήτων. Και
χρειαστήκαμε σχεδόν μισό
ΠΟΥ
ιχανούς τους άλλους να το κά
Είναι αρκετά (Ι"όητπ (ΙΙ Τά.
βιομηχανία μπαίνει ύφεση
κιιι οι εταίροι από το
η άλλοτε περίφημη βιομηχανί
α μα; κατευθΙίν“ΙΙΙ όλη βαθύτερα
προς την η ελληνική ιι
ναπΊί0οεΤΙΙΙ όλο περισσότερο. Είμα-
τοι ιττο
τι Χ<ΙΙροί ήταν και νχείνοι, όταν μπο
α κόμτι θυμωμένα να χούμε στου;
Ελληνες ότι δεν μπορούν να καταφέρουν
ΙΙΙΥOΥ0μί(Ι.
μάγοι" ελιές *ιιι ότι έχουν (1.τοτυχη
μένο κράτος. οτι πρέπει νοικοκυρευτούν
εμείς. ότι μπορούν να
το ΥΙΙ
Και ότι σνην πραγματικότητα χάνουν ση,
ττχνάσμν.ιτα. προέκυψε
τα προπύργια της σκέψης (ό-
χιοςη εφημερίδα Bild), ΟΧΙ τολμή-
ΚΙ
ΤΟΙς ΤΙ ()ΪΙ με Ί(Ις,
το το ΚΙΙΙ
εμ*ίς ΙΙΠλ(ός είμαστε καλύτεροι
(ΙΠό
O Τόμας επισημαίνει ότι "Θα
v« βοή-
Ι3ξΙΙ1 τοι. ;
πρόν.ξΙΤΙΙΙ ΥΙΙΙ (1-
ιπείο. Τουλάχιστον, μι τις τε-
λευταίες τάσεις, Η παραγωγή τη; γερμα-
το
λιγότερε; ιιπι5
ό,τι το προηγούμννο κιιι η πτώση
φαίνεται
11
Bloomberg: οι διεθνείς επενδυτές «άρπαξαν»
ελληνικά 10ετή ομόλογα 2,5 δισ. ευρώ
ρχιτεκτ0νικό στυλ με χρήση μαρ
μάρινοη *Ιόνιων πιριγράφιτΙΙΙ η ελληνι-
το πραμτορείο
Bloomherg. το ο.ιοίο προσθέτει: “ Επίσης,
είναι μια καλή περιγρα4ή της υπόληψης
έθνους πον από τους ε-
πηδυτές, όπου υπάρχουν κίονες ΙΙριθμιλν
που μετρούν μια αναπάντεχη
Το πρακτορείο σημειώνει ότι πε
ρασμένο μήνα, οι διεθνείς επενδυτές
δΙΥ<ΙΙΤή ομόλογα Ι ψο ., ;
δισ. ευρώ. Το γεγονός το
χρέος της Ελληνικής Δημοκρατίας να εί
ναι το πλέον περιζήτητο παγκοσμίως.
()0ύμενο την ΠΙ$ξηφηι τον ΑΕΠ v-
(ι της Ι-ιρμιινίας,
της Γαλλίας *ιιι της τυροιζιήγης. Το
Bloomherg τονίζει ότι ΙΙ.Τό το 2015 δεν έ-
ΧΕΙ υπάρξει τίποτε στις αγορές ομολόγων
ΤΟΙ "(1 με ΤΙς ΕΠΙΜ-
σεις των ομολόγων, που έχουν
προσφέρει σννολΙΗΙή (ι-
πόςοση 231%. Η Πορτογαλί<Ι πρόσφερε
η *ΙΙΙ n
7% χιιι αντίστοιχα. Η
αγορά πρόσφερε
ψηλών 2
ιιι ΤέοσεψΙΙ τιλνΙ%
Κρυφή συΖήτηση για στρατιωτική
επέμβαση στη Βενειουέλα
Στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα φέρεται ΊΙ Ιδιωτική δΙά
ΠΟΙ ιιτι; Ι O το *ιιι
(CSlS), που έχει βάση του την όπως η ειδησεογραφική
The Gray
Η συζήτηση θέμα: Άξιολογώντας νη χρήση στριιτιιοτιγής δύναμης στη
*ιιι σε ΙΙΙ Τήν συμμετείχιιν περίπου μετΙΙξΙ$
Πρώην αξιωματούχοι του του Εθνιγού
Πληροφ0Ι“ΧΙήν, αξιωματούχοι του Συμβουλίου Εθνική; Ασφαλείας — p 2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο