Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-16042019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

16
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13859
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasi011.gr
0 38χρονος καθηγητής τοι
ΜΙΤ δηλώνει ότι η Ελλάδα
θα πρέπει να στηριχθεί στα
δικά της φωτισμένα μυαλά
μέλος
"TECHNOLOGY
FORlJM“.
27
βραβ,Ιο
την
Σύντομα θα
πι Τέλη
Και με το μήνα
οι
Τεκμήριο
ήδη
Follie
"To της π" ι-
Ελληνικές εταιρείες
SAS.
ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Το 86,4% των καταναλωτών
Ψωνίζει επιτέλους ελληνικά
ΚΠΙ
Me tOV
η νέα
Ι Των Π
Τις
O Αθη
ΤΠς
(51,
50
100
οτο
στα
OtO
τοι
των
Τη Οημα
Τιμά . η
ΠΙΙ ΟΙ
ΤΙς
αφορά
- 84 ,
ΟΠΙ
91,9
ότι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο