Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-16042019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-16042019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Η ΠΡΟΑΝΑΡΤΉΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
100
ETOSil)Ol , Αη φύλλου 30.098 Ιδρυτής. Γ. Α. Βλάχος
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ
15
ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΕΛΑ
ΜΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΈΝΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Ν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
ΤΡΙΤΗ Ιό ΑΙIΡΙΛΙOΥ 2οιφ
€1,00
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
Το φύλλο
για την 2811
Οκτωβρίου 1940
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
Εκανε πίσω
το υπουργείο
μετά τις αντιδράσεις
Σε ΙΙέφρμς
ων περί
ηρο ώρησε
10 βά
που 6
SIEMENS
13 χρόνια
για μία απόφαση
από 13
ο>ωκληρΙΙΧΙένης
θες ιην αγόρευση
Σελ. 7
Τέλη
ψέΙΙΚ
εοι.Ιλή, η
«lJSS
λιμάνι
ιο ανιπορηθ,ικό ιου ομεοικα
alISS
ΗΠΑ, Σελ.ς
Αχοη Holdings:
επ Θωμά
ΙΙΙ
*οι) δεκτή
26
ΕΛΤΑ: ηρΟΟωηΙ
στον 700 άτομο εντός ιου
η ΕΛΤΑ. Σελ. 22
Google: H αστυνο-
llio με
Ια δεδομένη
Google. και νο όλες
μένη στιγμή. ΙΙ
Εννέα αιώνες ιστορίας έγιναν στάχτη
υ Nivnon που 11."
ΤΙΚ Ο t" οροφή , ηΙΙβ00βέ0ΙέΙ μάχη
τέχνης που κοσμούν H εισαγγελία ξεΩνηοε έρευνα για ια ιης ιραγωδίας, ΙΙ
Απαξίωση των πολυτεχνείων
Δημιουργούνται 36 νέα τμήματα μηχανικών, όταν ήδη υπάρχουν 44
Αντιδράσεις ως TOV άμεσο κίνδΙΝΦ
και των
ΤΟΙ Παιδείας
για ΤΕΙ
Κ(ΙΙ 1 η δηΙΙΙΦΙηηήΙΙ ΠΟλΙΠΙ
Κα Ι ο Χολές 1 Ι ς
ρ ΤΈΙ, ενώ γκι τρ
την
η υπό
m ι ηομ
ΤΕΙ με
ιι(ι
ματα 0
σε τμήματα
ΤΙς
13350 νομΙ>
ζήτησε τομ ΤΕΕ.
ακόμη κοι 10
o ΤΟ v —Κα Ι
τοι) E}.lll— Αλέξη 3
«Εστρωσε» χαλάζι στο κέντρο της Αθήνας
Πυκνή ιρ
δρόμους. αυτοκίνητα μη οιπν κίνηση ΙΙΙ" ο ιηιήΙΙΝ. H
καταιΛδο ξέαηαοε 4 μ.μ.. με Ιδιολιερο έντονη βρο έηιωοη κοι χαλάζι. 7
ΣΧΟΛΙΟ
Η ρίμα των εχθρών της δημοκρατίας
«Η Τουρκία
είναι πιστή
στο ΝΑΤΟ»
o T lS ΗΠΑ
Η Προμήθεια
την της
οτο NATO,
Ο ΧΟΙμ
Ακάρ, ζητώντας Η ΠΑ
α τη συμφωνία για την
παράδοση Των Ρ 35. Ο ΚΙΙΙ
άλλα
"Την
Ουάσιγκτον. το
κα Ι χθες
τοι) "τ η συγ
KtK"llltVtT 9
ΚΟΙ
μια
να δις«ρΙΙλάξΜΙΙΙξ; ιη
σε ηω.>ή
με ιρ
Τη
ελ” ελληνι-
δια-
μ0ριμρί0ζ. ικ τοι
αλλά oxvts ΙΧΙΙΙερινές. ΙΙς
ΤΙς
ιο
ΙΟ ΙΟΙΙΝύζ>Ι"
ΚΟΙ
ψ ξλ0φρόιηΙ0.
ιο ΙΙάνο ιο πρώτο
ρο, στην
κοι οιηό. ΙΙΙ
ΙΙΙξΙΙδαίρθυη θα
ΑρνοΙΩΙOΙ
ό< 0Ι
viO.
Ι Ι δη ΙΙΙ> 00Ιί0
ΑΙΙΙό Π Να ΙΜ
ΟΙΟ
όΙΙ
θερμούς ης δημο-
με
ι0ικ: 0001
ΠΙΚΝΙΙ;Ν-,
Παροχές
και εκλογές
τον Οκτώβριο
τοι
Ι-ΧλΟγές Τέλος TCt XlCTitlS
o ΑλέξΙΙς Τοί-
επιλογή “
(οτρν ΆΝΤΙ) το
ytMllS πως
δεν πρόκειται να
ΤΟΙ Τέ
ενώ για τα Εξάρχεια
Τον ΙΙλλά
σημαντικές παρεμβάσεις.
Πρόταση ΙΟΒΕ
για επικουρικές
Μετατροπή σε κεφαλαιοποιητικές
Τη Της πΙΚOΙ_ΦΙΧής
ΤΟ ΙΟΒΕ. Η ης γε-
αρχές της συμφωνούν ο ΣΕΒ
Και ΟΣΕΤΕ. ΟΙ θα
την αύξηση των
ΤΟ ΟΤΟ
vtO σε 2% ΛΕΠ
τα πρώτα 23
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Δύο ταχύτητες
ΠΙΟ π
ΙΙΚΙ από νη
. Ο Χρόνο S
δ ΙΟΝ
δικαιώνει καιρό
θεσμούς. Η
ΔΙ κα Ι ι" ανεξάρτητες αρχές
ΤΙΠ ΤΟΙ".
ΤΟΙ. Ορισμένες
για ΤΙς οποίες τα
ήδη 0ΤOΙΧΙάΙΙ Klw9t
σύνη λΙΙτουργιΙ με δΙ>ο ΤΙΙΧΙΠητες.
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΧΘΕΣ. ΑΥΡΙ0
NEO ΥΛΙΚΟ
1930 -1939
ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΜΕ ENA ΚΛΙΚ..
kathi n i.gr/100yk
ALPHA BANK
ρ pressreader

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο