Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-16042019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στο πιο αφράτο,
ευωδιαστό και λαχταριστό τσουρέκι της πόλης!
ALPHA BAKERY // ΒΕΝΙΖΈΛΟΥ 43 & ΔΑΓΚΛΉ ΓΩΝΙΑ // 2510 21 1903 ίΤΤΟΣ
έα Εγνατία —
ΤΡΙΤΗ
16.04.2019
Αρ 5200
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
τιμή: € ιω
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Λ ΑΣΦΑ"ΤΟΜΙΓΜΑ Π ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σας ευχόμαστε
Καλό Πάσχα!
ΟΠΩΡΤOΣΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΠΑΤΗΝΕΠΙΤΥΧΙΑΤOΥΑOΚ
«Γφώτη φοιχί στέ-
φεσαι πρωταθιιττής
και μένεις στην ίδια
κατιτγορίαΙ»
ΚΑΦΕΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΗ
,tTd τα
Σ ας ευχόμαστε
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Η σωστή ξΤΠΑOΗή την αρχή
Σας Ευχόμαστε Καλό Πάσχα
ENER(EAN: προοπτικές Μό τα προκαταρκτΗ<ά τιοτΘ&σματα της ερειπηητιιαΐ γεωτρησης
Σημαντικό κάτασμα
αερίου στο Βόραο Καρίς
nergean έχει ήδη συμβολαιοποι-
ήσει 4,6 δισεκ κυβικά μέτρα φυ-
κού αερίου (445 εκατ. κυΑκά
πόδια ημερησίως), διαθέτοντας πρόσθετη
δυναμικότητα 3,4 δισεκ. κυβικών μέτρων
ετησίως (330 εκατ. κυβικά πόδια ημερη-
σίως) για επιπλέον πωλΛσεις από τη νέα
ανακάλυψη στο Βόρειο Καρίς καθώς και
από μελλοντικές ανακαλύψεις. Σελ.ς
ΣΤΕΓΗ
ΚΟΝΤΑ Π Η ΣΥΣΤΑΣΗOΡΓΑΝΙΣΜOΥ
Στη σύικεψη της
Παραικευήςι_ιπό
τον
εκφρασπικε η πο-
λπική βούληση για
του Ακ οντίσματος - ΤΙ o Και-ιλάνης
Ιωσηφίδηςγια τσν αρχαιολογκό θη-
σαυρό στα παταλ_ικά της Καβάλπς 4
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥΛΚΙΔΗΣ
«Δεν έξοσα εντολή
να έβΝ]νται στα
ΚΑΓΗ οι ιπιοψήφιοι,
έκανα μα παράθιηση
να μιτν αφήνουν κάρ-
τες και πιηεκλογικό
υλικό>)
ΑΚ2ΟΙ-ΙΤΗΟ±.
r. a tura
stDnes
Καλή
Ανάσταση

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο