Χανιώτικα Νέα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα

Χανιώτικα Νέα-16042019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα

Οπισθόφυλλο Χανιώτικα Νέα-16042019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Χανιώτικα νέα
ΦΥΛΛΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΧΑΝ ΙΩΝ
0.80t
ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ τον ΝΟΜΟψ- ΧΑΝΙΩΝ
τα προβλή d Td e
αράίΕ
άάέστραμμένες υποδομές και δυσκολία στη μετακίνηση
ΡΎΘΜΙΣΗ.
[Jan
TH 16.4.2019
Στ.ΫΔ.
τΙΡοηΓοΥΥΕΝη!
Ανοικτές οι στα χω-
τοι 50
το KtVTPlK6
Κάτοικοι των Νέων ΡουμάτΙΙΝ επικοινώνησαν με τα
X-v εχφμίζονιας tnv τους για to Νμα της
στην περιοχή ΤΟυς, το καί-
ει- και το Ανατολικό Σέλινο που περιμένει να εξυπη-
TOV Σ_0ύΪΙα.
ΣΤΗ ΓΑΜΙΑ
Π0λΙΤΙσΤΙΚή καταστροφή
» Σελ. 2 Ι
διαβάστε ακόμα
Εργοτάξιο... τα Χανιά με παρεμβάσεις
σε κεντρικούς -και όχι μόνον- δρόμους
Χιλιάδες
στο Ηράκλειο
Πιέσεις για αλλαγές στο νομοσχέδιο
που αφορά τον αιγιαλό
Μια συζήτηση με τον διοικητή της Τροχαίας Χανίων
για τροχαία ατυχήματα και ιο κυκλοφοριακό
Σ" 22
το 2010
43 4
ίδια προκειμένου να
λάβουν τις ευεργετικές διατάξεις αναστα\ής πληριομών
tlOV θα ηρέΠ€Ι
χειρΛσεις) στον νομό Χανίων. Και αυτό γιατί η προθε-
σμία να καταθέσουν αίτημα υπαγωγής στις ευεργεΙΙ
διατάξεις ΤΟ> 30
ου και το ηλεκτρονικό σύστημα άνοιξε πριν από μερι-
Το προαύλιο του
o Παύλος
ME ΤΗ MICHELIN,
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΠΙΟ ΜΑΚΡΥΑ!
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 4 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ MICHELIN,
ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙ0, ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ:
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 14- ΕΟΤ 16-
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΟΤ 23
ΜΕΣΑ ΤΟ ΦΥΥΩΡΙ0 ΣΤΑ Π. ΡΟΥΜΑΤΑ
Διάσωση της κρητικής
ΚασΤανΙάς
Τοι 2019 θα
κρητική ς το ΙΙ>Ιμ
τώριο δημιουργήθηκε στα Παλαιά Ρούματα. δίνο-
νιας έτσι "ορή λύση σιο Νμα ιου ηολλαπλασιαστι
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛ.
Εντείνονται οι αντιδράσεις
EVtOVES οι ΤΕΙ
της. με τους φοιτητές από το Τμήμα ΦΙ. 3ΙΚών Πάρα"
στα Χανιά να σήμερα στο Ηράκλειο. ζη
δικαιώματά
ΕνστάΙ*Ις για το νέο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρή-
της εκφράάΙ η Σύγκλητος ιου Πανεπιστημίου Κρήτης.
Την ΠΟμ ΤΟ
χνείων της χώρας. εκφράζουν τον έντονο προβληματι-
σμό για τις συνέπειες που θα επιφέρει στην ποι
Κι ΤΟ ΤΟΙ
Υπουργείου Παιδείας.
MINOAN LINES
ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
με το νεότερο και ταχύτερο
πλοίο των Χανίων!
www.minoan.gr

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο