Ελευθερία Λάρισσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία Λάρισσας

Ελευθερία Λάρισσας-16052018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ελευθερία Λάρισσας

Οπισθόφυλλο Ελευθερία Λάρισσας-16052018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

πρώτα Ι
ελεΥΘεΡιλ
ΙΙΉΤΗΣ Ί.
(1945-2M4F. Π.Γ.
ΜΝΑ" ΔΗΜΗΤΡηΚοΠOΥΛOΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ
16
MAioy 2018
t ΑΠOΔOΣΙΣ ΠΑΣΧΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑκοηογηοΣ
ΠΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΑΔΕΙΑ ΣΠΙΤΙΑ»
Νέοι πρόσφυγες στο Κουτσόχερο
Στη μεταφορά και άλλων προσφύ-
γων στη Δομή του Κουτσοχέρου αφο-
ρούσε η επιχείρηση „άδεια σπιάια„ που
διεξήχθη προχθές υπό Την επίβλεψη
στελεχών TOU Υπουργείου Μετανα
Πολιτικής Και την επιτήρηση
ισχυρών δυνάμεαπι της ΕΛΑΣ . Σύμφω
να με Πληροφορίες της "E , το ΥΠOΙ. ρ
Μεταναστευτικής Πολιτικής εξε
Τάζει σοβαρά το ενδεχόμενο - ακόμη
και τα αμέσως επόμενα 24ωρα - της
μεταφορας νεων στον
ταυλισμό τοι) ΠΟΙΑ
τελεί μία από τις οργανωμένες δομές ,
με σκοπό την αποσυμφόρηση άλλων
της .
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
0,50 €
ISNN 1105-6371 ΚΩΔ 1852 33,760
ME ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΓΝΑΤΙΟ
Λαμπρές οι εκδηλώσεις για τον πολιούχο
Με ΤΙς ευχές των χοροστατούντων Ιεραρχών Και τοι)
στεηώνι_ιμου ης>3ς TOV σεβασμιότατο μη-
τροπολΙάη Ιγνάτιο για ακλόνητη και σταθερή υγεία και ταχεία
επιστροφή τοι καθήκοπα, ηοα γματοη0Ιήθηκα . χθες
παρουσία εκπροσώπων αρχώ . Και Πλήθος Κόσμου Και
συγκινησιακή φόρτιση, οι εορταστικές για TOV
πολΙOΙΙΧ0 Της Άγιο ΑΧΙλ\Ι0. O εορτασμός ήταν
δ«αφορεΤικός, καθώς για Πρώτη στα 24 χρόνια Της ποι
μαντρρίας τοι , ρ μητροπολίτι-ς Λαρίσης και Τυρνάβου
δεν έδωσε τρ απαρώ .ω στις λατρευτικές εκδηλώσεις, καθώς
πολύ σύντομα θα μεταβεί στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, για να
βληθεί σε μετ αμόσχςυση ήπατος.
σελ.
Στα χέρια τω Α. υγεία
ΑΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΏΝ-ΙΙΑΤΙΣΜΟ\Σ
Στη Λάρισα o Φώτης Κουβελης
σε μονάδες Και
που εδρεύουν στη Λάρισα και
Τα ΤΑκαλα ΤΤρ:ημ3ΤOΤΤΙήσει αύριο
μεθαύριο o α κιπληρωτής
Άμυνας Φώτης Κουβέλης.
κτική ς Αεροπορίας (ΑΤΑ) και το Εθνι
κό Κέντρο Αεροπορικών
(EKAE) στρ Κουτσόχερο στη
νέχεαα την 337 Μοίρα της 110 Πτέρυ-
γ ας Μάχης.
ΕΝΙΙΕ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Η ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕηΙ.ΑΤΟΣ
Καταρράιδημογραφικάηχώρα
Na απόλυτη εθνική προτεραιότητα Και στρατηγική η
λυση τοι) δημογραφικού προβλήματος, ήταν το μήνυμα εξέ-
αιξξΤ0ί Της Αυτοδιοίκησης , Και πολύτεκνοι
εκδήλωση για τη δημογραφική κατάρρευση Της Ελλάδας,
στα γραφεία της Έιωσης Περιφερςιών
(ΕΝΠΕ) ο Τομέας Ισότητας Των Φύλων Της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος
(ΑΣΠΕ) τις επιπτώσεις του δημογραφικού στη
χώρα, την οικονομία, το ασφαλιστικό σύστημα, το παραγωγικό
μοντέλο την συνοχή, o πρόεδρος της Ένωσης Πε
ριφερειών Ελλάδας περιρςρειάρχης ΘεσσαλΙάς κ. Κάκπας
Αγοραστός το χαρακττ:ΡΙσε —ωρολογιακή βόμβα. στα θεμέλια της
κοινωνίας ,
ΕΙΊΩΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ
Δεύτερο κατάστημα της JYSK
Το 170 κατάστημά της στην Ελλάδα Πβ 5ΚξΙΤαΙ
αύριο στη ΙΊάρ ισα η διεθνής αλυσίδα καταστημάτων JYSK. Η Λά-
PlC a διαθέτει ήδη το 2015 ένα κατάστημα JYSK α,Ι.λά η δα-
νέζΙΚη αλυσίδα πρεσβεύει το σκανδιναβικό design
σπιτιού και ύπνου (Scar±irnavian Sloeping & l_iving) ετοιμάζεται να
ανοίξει Και δεύτερο κατάστημα στη θεσσαλική Πόλη, φτάνοντας
έτσι τα 17 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, βάσει του *τούς τιλά
νου προβλέπει δίκτυο 40 καταστημάτων στη Η ,IYSK
άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του
2015 και ακολούθησαν δεκαέξι ακόμα καταστήματα σε όλη τη χώ-
ρα, με πιο πρόσφατο αυτό στις Σέρρες που εγκαινιάστηκε τον
προηγούμενο μήνα.
> σελ.
Ευχαριστήριο
Θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω
τον επιστήμονα και άνθρωπο γιατρό κ.
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ωντή της
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής τοι! Πανε-
πιστημιακ0ύ Νοσοκομείου Λάρισας, Κα-
θώς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό
προσωπικό της Β Παθολογικής Κλινικής
του Νοσοκομείου.
Με εκτίμηση
Δημήτριος Αντ. ΑπωνόΤΤOΙΙλος
ΣΤΟ «ΣΦΥΡΙ» ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΠΙΤΙ ΒΟΛΙΩΤΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
«Επέλαση» τραπεζών στην Ιη κατοικία
Στα. λόγια Και στις... υποσχέσεις έμεινε η
της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα, καθώς σήμερα βγαίνει
στο στη Λάρισα μέσω της πλατφόρ-
μας, για πρώτη φορά μετά από χρόνια στη Θεσσαλία. η "ύ-
ρια κατοικία δανειολήτττη. Από τη σεισάχθεια και την κα
θολΙΚή προστασία τοι) μεγαλύτερου αγαθού τω πολίτη φτά-
νοι_ιμε Πλέον στην αηώλεια των πρώτων κατοικιών. με ΤΙς
τράπεζες να βάζουν τίτλους τέλους στο προστατευτικό πλαί-
για την ΠφώΤΤΙ κατοικία. Στα αξιοσημείωτα ότι η οφειλή
του 30λΙώτη η μοναδική κατοικία οποίου
βγαίνει σήμερα από συμβολαιογράφο της Λάρισας σε αλει-
με τιμή πρώτης ΤΙς 213.000
Είνα μόλις 42 (100 ευρώ! Η περίπτωσή Του , έχει σημάνει
συναγερμό τόσο στο Βόλο όσο και στη Λάρισα , με την
τοβ0Ιλία Πολιτών της πόλης να καλεί πολΙάες
Την ώρα διεξαγωγής TOU
στις 2 το μεσημέρι έξω από τ γραφείο τοι) συμβολαιογρά
φου (Κούμα 4), αποδεικνύει ότι η προστασία της πρώτης
κατοικίας δεν υφίσταται και μόνον όσα έχουν υπαχθεί στον
v. Κατσέλη ή προλάβουν να υπαχθούν "το νόμο έως το Τέ-
λος του 2018 θα καταφέρουν να ή
ΤΗΜ
ΣΤΟ ΤΕΙ θΕΣΣΑΛΙΑΣ
του Σταύρου
Μπένου
Στο πλαίσιο του
σπουδών στη Διοίκηση και
Διαχείριση έργων
Προγραμμάτων του ΤΕΙ
Θεσσαλίας θα
ποηθεί διάλεξη μεθαύριο
Παρασκευή 18 Μαία) στις
6.30 το απόγευμα στο Κεν
ΤΟΙΚό Αμφιθέατρο (Κτίριο
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Και Μηχανικών Πληροφ0
ρικής) με ομιλητή TOV
Πρώην υπουργό ΠολΙΤΙ
Και Ιδρυτή τοι
Διάζωμα" κ. Σταύρο
Μπένο.
τον πλειστηριασμό
Απο ΚΑΙ
Δηλώσεις
ζημιών στον
Δήμο ΑΥΙάς
Από τον Δήμο Αγιάς
ότι γί
από
βροχοπτωση. που αφορά
σε δενδρώδεις κα,ΙλΙεργεΙ-
ες (κερασιές κ.λπ.) στις
Κοινότητες Αγιάς, Ποτα-
Ανά-
βρας, Γερακαρίρυ, Αετο
λόφου, Μεταξ0χωρίΙ -Ι και
η λήγει
την Τετάρτη 23 Μαΐου , Και
από χαλάζι, αφορά
δενδρώδεις
(κερασιες, μηλιές κ.λπ.) σε
Ανάβρα , Γερακάρι και Αε
Τόλυφο, η οποία λήγει την
Παρασκευή 25 Μαΐου.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΙΙ ΣΤΗΝ ΤΑ.
το ατύχημα
στον Τύρναβο
Το Συνδικάτο Εργαζ0
μένω* στην Τοπική ΑυΤ0
v. Λάρισας σε
του σημειώνει
Πως Τα εργατικά ατυχή
ματα στις υπηρεσίες
ριότητας των Δήμιοι. τεί-
νουν να γινοιν μαστιγα.
Αλλα γίνονται γνωστά και
άλλα κοικουλώνοντα„.
κηδεύτηκε
o αγωνιστής
r. τσάτσιος
Πέθανε προχθές
ΙΫ,ΙΚία 73 ετών και κηδεύ
Τηκ.ε χθες στο Συκούρι0,
o της
ρ« Τσάτσιος, O
εκλιπών από τα εφηβικά
του wovta ασπαστηκε
“ιι υπηρετούσε τις Ιδέες
της δικαιοσύνης της ισό-
τητας. της ειρηνης και
της ελευθερίας Και Πήρε
ενεργό μέρος σε όλους
ΤΟΙς KOlVaNlKOljS Και 1C"
λΙΤΙΚ0ύς αγώνες της
νιάς του για ένα κα,ξύΤξ
ρο αύριο.
σελ. 6
σελ. 15
ΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΙ
Στις κί\πεςωΝεραοισιιουδαστέςστηΛάρισα
ΣΤΙς Κάλπες οι φ0Ι
Τητές στα πανεπιστημιακά κοι τεχνολογικά
Ιδρύματα της προκειμένου να
ΤΟΙς ΟΙΙ ς τοι S στις
φοιτητικές παρατάξεις. Φέτος πρώτη
εκλογές Τις παρατάξεις τοι ΤΕΙ
Θεσσαλίας δεν θα γίνουν στον
χώρο, δηλαδή στον διάδρρμρ του ΤΕΙ στη
Λάρισα, στην του Περιφερει
ακού Συμβουλίου , Η αλλαγή του χώροι διε
ξαγωγής των εκλογών προκάλεσε .θερμό
εηεισόδιο. μεταξύ των παρατάξυων της ΔΑΠ-
ΝΔΦΚ που επιθυμούσε α κάλπες να στηθούν
εκτός ΤΕΙ υπό ΤΟΥ φόβο επεισοδίων Και
Πανσπουδαστικής που ήταν αντίθετη με την
αλλαγή τοι] χώρου.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ 0 Κ. ττ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Με γαίΤανάΚΙ δηλώσεων με-
ταξύ μελών Της επιστημονικής
ΚΟΙΤή5ΤΤ1Τας Και
η αππαράθεση που ξέσπασε
μετά τη δημόσια καταγγελία τοι
Ευάγγελου Γαζή, καθηγητή του
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέ
της Επιστημονικής Επιτρο-
του CERN, ότι η Ελλάδα αρ
νήθηκε να διεκδικήσει την από-
κτηση και την εγκατάσταση και-
νοτόμοι μονάδας ακτινοβολίας
όγκων
Η απομάκρυνση της προοπτι-
ανάληψης Και κατασκευής τοι
Κέντρου τοι CERN στη Λάρισα προκάλεσε
στους τοπικούς "μούδιασμα- την ημέρα
εορτής τοι Π0λΙ0ύΧOΙ_Ι Της
αν και ο Κώστας ΑΥ0
ιΟΗλίάΑ
εμφανίστηκε ΕΚ νέου δυσαρεστημένος
από τις ςξελΙξςις, καθώς διαπιστώνει ότι δεν
πολΙΤΙΜή βούληση για την προώθηση της
υπόθεσης την ώρα που o ΣΥΡΙ2Α τοπικά τηρεί
σιγή ιχθύος.
(ζωής
πληρωμή έως 12 άτοκες δόσεις
MALTEZOS
—Ι
ΕΠΙοημος Λάρισας
ΕΡΙΟΣ ΣΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΩΝ
Μπο... αμφιβόλουιδιοκτησίας!
Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει εδώ και πέντε το
κτίριο τοι] Αγροτικού Εθνογραφακού ΜΟΙ_ισεί0ΙΙ Αραδ00Ιβίων
στον Δήμο Ελασσόνας, για λόγους που αφορούν στο Ιδιοκτη-
τοι] ακινήτου!
Από τη μία. το σωματείο με την επωνυμία .Αγροτικό Εθνο-
γραφικό Μουσείο τη δημοτική αρχή
Ελασσόνας ότι αδιαφορεί έναντι Της της να ανα
λάβει τη λΕΙΤ0υργία του Μουσείου Και ότι αρνείται να Πληρώσει
το ηλεκτρικό ρεύμα , από την ά,υ.η o δήμαρχος Ελασσόνας
K. Νίκος ερωτηθείς για το θέμα, από την
τά: „Να μας δώσουν (τα μέλη του σωματείου) τα κλειδιά τοι)
σελ. 5
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής
ANlMlJS-
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
εδρεύει Κύπρου 100 στη Λάρισα.
24ωρις
εφημερΙες για την άμεση
ορθοπεδικών ΓΙΕρισιαιικών
(24ωρη Ιη0εφΙΙΙ φΙΚό
11177 & 2411-801500
με ΟρΟοηεδΙΚ0 Και άμεση
%/χειρουργική αντιμετώπιση
για Κατάγματα ΟΠως διατροχανΙήρι0.
μηριαίου
σε όσους έχουν ΕΟΠΥΥ
Κάποια οικονομική επιβάρυνση—

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο