Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-16052018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Τό άθροισμα
Τού μη δεν ό;
Σήμερα
ΕΣΤΙΑ
CH γυμνή άλήθεια έκθέτει
Τόν κύριο Πρωθυπουργό
Τοπ κτιλΠπος - ΣΥΡΙ7Α τό βί ντιο ΤΙΪίπ.ρπ
ΙΙΙ
Προοίμιο χρεωκοπίας
ή στάσις πληρωμών στά ΕΑΣ
Απλήρωτο τό π ρ0Ι)Ιιπτικό,
Τής ήμέρας
Πρωινό στήν «Δεύτερη
Μέκάθεσυνδρο
γιά Τήν παράσταση
ΤΟΝ ΑΤΤΙΚ»

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο