Ημερήσιος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημερήσιος

Ημερήσιος-16052018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΝΟΔΕ!
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ μετ ...«επαίνων» απ τη γαλάζια Οργάνωση
>ΚΥΛΛΗΝΗ c 26230 92080
γράφει
-ΕΣΗΚΩΜOΣ
για τον
ΓΙΑ
«Κλεια »
και με Κουρουμπλιί
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
: 200/0
ΚΡΕΑΤOΠΝ, ΤOΠΩΛΕΙ0
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΚΡΕΑΤΑ.ΑΛ„ΛΑΝΤΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΑ ΠΙΌΤOΝΤΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27752
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Τηλ.: 26740-61052
ΙΟΝΙΑΝ
GROUP
> ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ c 26740 7245ί
μπες και Κλείσε www.ioniangrol.lp.com
ΑΙΡΟΓΙ7-/ΛΙ4
Α ΝΤΩΝΕ,ΙΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Είδη
-ECO ι N
GORlNlS ΤΡ000ΔOΣΙΕΣ
O LUCART
ΓΚΟΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΤΟΠΟΙίΑ.ΖΑΧΑΡΟΠΜΣΤΙΚΗ
PREMIER
1990
M 128
2 {AIPOE-MIKPA 2 ΧΑΜΡΙΚ Ι, ΧΡΜ,1ΑΙΙΕΤΙ4ΡΙ0 a, 12. 310GGER

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο