Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-16052018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-16052018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και ΟΙΚΟνομΙΚή Εφημερίδα
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ
Αρ. φύλλου 29.824 Ιδρυτής Γ. Λ.
ΑΘΗΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ Ιό M,lioy
260 απεργοί
ταλαιπώρησαν
τους Αθηναίους
Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ
Μόλις ΤΟ
καθώς από τους
Ι 845
με ΣΤΑ-
ΣΥ οι 260 απεργοί
10 ΤΟ
λόγο για
ηφυ
TOUS ΤΟΙ 6
ΣΗΜΕΡΑ
ΤΙΜΕΣ
Νέος φόρος 2%
σε κινητά, τάμπλετ
και υπολογιστές
με
ηώλησικ
Ιόμηλει ηλεκιο ο
η κυβέρνηρη 22
Επικοινωνία Τσίπρα
με Τουσκ νια ΠΓΔΜ
πρόεδρο Συμβου,ν,
ΟΙΔ TOlJOK ο
Τοίπιης. ενόψει
Π ΓΔΜ "ΙΙΙ
καλή
Ιούνιο. ανέφερε Eu-
ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
«Δωρεάν» Παιδεία
αξίας 3,3 δισ. ευρώ
2.5 τοι
νξΙ ΙΙΙ
νομε του Κέντρου Ανάπιυ
Ιδιωτικών η δαπάνη φτά-
ευρώ. Σελ. 6
Κίνημα Αλλαγής: Τη
τουμπόνους για το πρώτο Όμμα.
λων
η πρόιηση
για τον νόμο. S
Μπλοκάκια: Τις
γιο να με κλίμα-
κα οι ελεύθεροι εηαγ
με μηλρ-
του
κηιή Γ. ΓΙΙΙΦΙλή. 22
όλον καταυλισμό διαπίστωσε η
"K. οιο
της
και
α K" στο
Ενημερώξηκαν
Τομ Γουλφ:
Τομ
που τη του
60. ιη .νέο lS
Η Βόρεια τις
σημερινές ουνιΧΙΙ,ύεςμε υΙΙΙΙΙ2ώβοθ
ιωΙΙ
KGR οποίεςουΙΙΙΤΙέ,
N. ΗΠΑ.
Φέτα: Την καρατόνηση του Δ.Σ.
του ΕΛΓ0 Δήμητρα
ηηώΑΙΙ0
τος φέτςκ,
Αγκάθια στον δρόμο προς την έξοδο
Η διαφωνία του Βερολίνου με το ΔΝΤ και οι επιπλοκές από την πιθανή αποχώρηση του Ταμείου
Η ΔΝΤ
τ Ο x ΙΚΙ>ΕΙ σε
έξοδο από το
πρόγραμμα, Η Γερμανία σε στα.
κτιι θα
χρόνο αηό της, To
και να αποχωρήσει
Ο 10 υ ΤΙΙ
ΤΟμοεν είπε ηως το Ταμείο
να ενεργοποιήσει ηρόγραμμα για την
και αίτησε οριστικές
έως εβδομάδα,
24ης
αν ΤΟ ΔΝΤ αποχωρήσει
τα μέτρα ελάιο-ρΙΝοης ανεπαρκή για να
χρέους ,
η της χρηματώό-
ΤΙΤΟη τις εξαιρετικά
Η Κυβέρνηση
ΤΙς ,
με Ο που συχνά ΤΟ ΓΙΙΜ"λημα,
Είναι ό1Ι ΙΙξΙΜΙΙΙΙ1ΟOΧΟς τοι
υηουργεί ουΟικονομιχών απείλησε xOts
χωρήοει, τότε όλο ως
τη μείωση των ουντάξεων το 2019, Κάτι
επηρέαζε
ηροσπάΙ]εια εηΙOΙ"0φή5 O
της
Β. ΝΙΟμηρΟβΟΚις ΟΙ
"τι χρέος Μάιο ή
llMj . lO
το ΣΟ" 23
Ο Ερντογάν αναστάτωσε το Λονδίνο
Η μπαδέ θηκε Ιρν Τούρκο 1au
που 100 διαμαρτύρονταν κοτό τηςεπίσκει.ιης. διαπληκτίστηκαν με υποστιυικτέξ του. 9
Τιμές - φωτιά
στα ακίνητα
του κέντρου
ΓΙΙΙ ΚΙΙΙ
t KTl
τιμές
ΑΙ)ΙΙμ
νας στις γύρω ΣΤΟ
η μέοη Τιμή Ι"ΌΙ
για μια 70 τ.μ. το
Ι 10V
ένα V OlKCp
κυριά. αυτές οι περιοχές
πλέον α
tlllOKtltTtS. Υψηλά
είναι τα
και αλλού ,
Εγκαίνια στη γέφυρα Κριμαίας με οδηγό τον Πούτιν
1.
Οδηγώντας το πρώιοιοοριηγΟ που ιη ο
t" μι ΤΟ
36 ΠΟΙ llW Σελ ΙΟ
τι λένε τέσσερις οίκοι
δεν
(Maxtvs. Fitd . "ρ.
μ Ι κών Σελ. 23
Στα άκρα
η Τουρκία
με το Ισραήλ
Για το λουτρό αίματος
στη Λωρίδα της Γάζας
Νέα ρήξη μεταξύ Τουρκίας
Ιοραήλ πυροδότησε το
ΟΤΙ Λωρίδα 1 ας Γάζας.
πρεσβευτή της
για η
ΙΙΙ ό ΙΙΟέσβη να
την Τουρκί& Σε
το Ισραήλ Τούρκο
"Την Ι Ι
η α ίρνει Ταγή"
Ερντογάν. στον καταλόγισε ότι
TOOllOK0d1tS.
ΤΟ .Κάη0ΙΤ“
που στέλνει στρατιώτες για την κατοχή
Της βόρειας o
Συρία o ε
η ην Α 0ήνα.
μήκος Κύματος.
σχέση με τ
v επίσημα ΤΟΙ]
τοποθετήθηκαν χθες για θέμα
βουλευτές ΣΎΡΙΖΑ 4.9
κ ΥΡΙΟ
Να περιορισθεί
η ζημιά
είναι
κακός και txtl νιροκαλέοει ΙΙ0λύ
προβλήματα. όταν
ΌΙ) ή Ιαν
"ΟΙΔ ΙΟΧΙ_ιρά
Η ζημιά ,
ΙΙΙ"ΙΟ
ΤΟ να ξηλώ0ξΙ τι"
νόμο να
ΚΟΙ ΤΙς (ltPlOllOitS
ΣΧΟΛΙΟ Ι Τον
Το πρόβλημα τοι) Κινήματος Αλλαγής
Από ιη η ΣΙΙΙΙ
κατάφερε να
από 2Ι0_0Ο0
ηοοςιη ης σε Κλημα
ΙΙΚό .βύοος, σιιμ.ΙΊίη Oil ΠΑΣΟΚ η
με ΙΙΚ
υστέρων. είναι η
λάθη ιης
της ΙΙΑΣΟΚ.
ΙΟ υηερΟ
:χιιοτεί. δεύτερον. νο διευρύνει
ταμ. με
Ιαν ιην ηιχη μοιική
ΙΟΙΙ στην Και
την
tlOV 0&άΙΙΙΙ)
210.000
ΙίΙΙ ΠΟΙΙ ΙΟ
οπό ιουΣΥΡΙΙΑ. γιο νη
με ιρ Κ"ημα
ρή.ης ρνιί
ΊΙΙ " ρε
άσκηση ηοΡ,ΙΙΙ Λς. Με νο
έΚλειμμα
o ΣΥΡΙΖΑ
ΌΙΔ ΑΝ
Δεν
Αν κόμμα
θεί από
ένα α
ΙΟυ vo ηωΙΙμή0ΙΙ
όΙΙΙ.Κ VO Ί)
Ιδρ νια
νες. Κοι
Εργα πίστης και τέχνης
Βραδινά ΙΔ. κοι
μόδαε. εμπνευσμένα οπό την Ρω-
νέα
έκθεση tOu
KnsaHenenlN Bodies., ΟΙ δημ οι.ιργίεε των
στών
ΙΟΙΙ
ιοι.ι
14

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο