Λαός Βέροιας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λαός Βέροιας

Λαός Βέροιας-16052018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

1965
Τετάρτη
Αρ. Φύλλου 11941
16
τικ 59132
Τηλ.233Ι502603
Μαΐου
Κω. 6974 030002
2331502481
Τιμή Φ
2018
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TOY NOMOY ΗΜΑΘΙΑΣ
Διαβεβαίωσε χθες 0 Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Έως 100% διαγραφή των τόκων
καιέως6Ο%τουκεφαλαίουσταδάνειατωναγροτων
Σήμερα
Μουσική
Παράσταση για τον
Ομιλο Προστασίας
Παιδιού
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ BEP01A
19
23315 00012
φαση
οφις
πτηνάοινη“ΑγρπήΤπζα
Αφορά περίπου 80.000
ΑΦΜ και η ηλεκτρονική
πλατφόρμα ανοίγει εντός
των ημερών
Τη σύσταση Δημοτικής
Ενότητας Κ.Βερμίου,
ζήτησαν από τον Δήμαρχο,
εκπρόσωποι κατοίκων
και επιχειρηματιών του Σελίου
Η Ελλάδα
ως Κέντρο
Ενέργειας
του Εμ. πάσχου
Τα πάντα, παντού.
Acs ΑΛΕ±ΑΝΔΡΕΙΑΣ
23330-26050
Acs ΒΕΡOΙΑΣ
50. τηλ=
Acs ΝΑOΥΣΑΣ
28. τηλ,: 23320-522"
Ενημερωτικές
συναντήσεις της
ΑΝ.ΗΜΑ με
αυτοδΙ0ΙΚΙΤΙΚ0ύς
Φορείς και
Συλλόγους για το
CLLD/LEAOER
Αύριο Πέμπτη 17
Ημεριδα για
τη διάσωση
της αγριας
πέστροφας,
ηεΙΤΡ0φη
Δημαρχείο
της Βέροιας
NewSp0Tt - Κεντρικής 79
(πρώην Αρζόγλου)

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο