Μαγνησία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μαγνησία

Μαγνησία-16052018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΙΌΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50 €
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
AP. 2735
llG
ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ
ΤΟ ΒΟΛΙΩΤΗ
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑΚΑΙΚΑΛΕΣΜΑ
6
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ
3
ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ
ΣΤΗ
Ο ΙΕΡΕΑΣ
ΕΛΕΥθΕΡΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΙΙΧΡΟΝΗΣ
ΠΜΙΙλοκιστέος κ"θηκι ο σε αργία ιε-
μας ο οποίος αυνιλήφθη την ηιμομΙνη
"ΕΙΙή Βόλο με την της
ΟΙ 1 ανήλικης. κρημ0ΤΜΛς
αμοιβής. "ώ ελεύθερη με πεμοριστικούς όρους
η 30ΙΝνη κορπσιού. μΙΙά
απολογία ιους χθες στη Βόλου.
Ο δΙΙΙ0ξΙ m δημωι οποΙηοη
ΙΔων ηλικιωμένου. ΙΙλαίοη της εξακρίΚ&
ons συμμιιοκής του οι άλλες πο"οιις πΝξιις
και ΜειικόλΙΙνοη της ενώ ιη
διν επιτρΙηιτοι κονία επαφή με την
ανήλικη tns, vo η δίκη 7
ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΒΟΛΙΩΤΩΝ
ΜΑθΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
12
ΤΟ ΜΟΝΟθΕΣΙΟ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
τογπ.θ.πο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ FSUK
10
ΓΙΑ
ΡΥΠΑΝΣΗ
ΒΟΛΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ!
12
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
Η ΑΛ. ΠΑΠΑΡΗΓΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Η ΤΣΙΩΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
11
ΦΕΡΑΙΟΣ
Κάθε πρωί ζεστός χαλβάς το κιλό 6,99 €
Ψωμί 0.60€
Κ. ΚαρτάΑη 149 με Γαζή τηλ. 2421037200
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ τηλ. 2425024148
πάντα με ποιότητα μαι "Οση,
ΧΡΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΞΙ ERGOl-ANP
2421058882
i.i0NdtlkH ΒΟΛό*Δίέ.ή.έ.
ΚΙΝ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ M. ΓΙΑΛΙΔΗΣ
6932448608
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Μονωτικά
ταρατσών
Οικοδομικ
χρώματα
Εργαλεία
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΣΚΑΦΟΥΣ
Ναυτιλιακά
είδη
λοχρώματα
καθαριστικά
Ι 9 9 6 σκαφών
Μιχάλης Νικολάου
2ας Νοεμβρίου 36.500, Βόλος
email: nikolaou.paints@hotmail.com
www.xromanikolaou.gr
Πρόγραμμα Οίκον.
Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών
KElYFOS . DOW
έρμο
Ενεργειακά πιστοποιητικά Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
Ε.Λ.ΒΕΝΙ2ΕΛΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 82 ΒΟΛΟΣ
Με 2 αΤΤ0θηΚξΙ_ΙΤΙΚ0ύς Και διπλό κρεβάΤΙ
σε διάφορα
210,η
όνο
(199€.
100 χλμ. Σ*σμλΟΙ)
Τη: 24210 66354
2η: 21 με τη>. 24210 76310
74. 2410 287946
ΠΡΑΤΗΡΙΟ
STOCK ΙΙΙ.
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
& ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
KENTmH 8
Λ KAMMANAH ΑΧΑΡΝΑΙ
γηΜΑΤΝΑ: E&N.
N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. ΤΗΝ: 210 ΚΙΝ.ς 6947 777225.
ΤΗΝ "393
lakakia
www.ath nikolak k".v, o mall: ttoo
ΑΓΡΟΤΙΚOΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚOΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜOΣ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΑΟΥ -Η ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΙΝΗΣΙΑΣ
242ωηηε
E ΜΑ]Ι
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το τω Σ. ,τταρσμςώ
στα"ΙλΙΙών
TTS
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΤΟ
για να ή έξη "τινή
Η τιμή ΦΙ
Για να στα τα_Ι
14-
76211 &

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο