Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-16072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΖΕΡΟΥΝ
radio
Ι ΔΕΝ ΘΕΛΟΫΝ
88,6 fm
alpharadio.gr
έα Εγνατία —
ΤΡΙΤΗ
16.07.2019
220
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τιμή: € 1,00
Συνέντευξη: «Εήπη η τμχδ- —
τη ΠΙ η
τ0,ατικά»
ΑΟΚΑΒΜΑΣ
Αππτά
<ψταιτι» 21
ΟΒΙΚΡΕ
rm.lA
60-
Επιθυμητή α
ΙΙΙ t
ΤΙΚ
και ΙξιηηρΙτη
"ς ξΟαξη-ς.
το
στο
70
ΚΥΠΡΙΝΟΥ
Τον δρόμο άνοιξε
οΞανθός, αλλά θα τον
«τρέξα» ο Κικ0ιιας!
τνπρό“Ιται Μα ένα έρ Νπου θα 6
v« ή σε Σ αυτό συμ«δνησαν οι συμ-
στη υπό .
Και πο ρ να
Της Τα
χιι τον θωμικό πυρόλο. O ΥποΙΡΗς Υ,Τίας
ρύξΙΙ τις θέστις γιατρών και .υσΦ.ΙΙ.τών για τη λατοιη ία της
την M η
μέσα από
ΤΟ Την Της μ Α π
τοι Δ 300
μι τις για τη λατουργΙα ης. 4
ΤΑΜΑ ΕΛΕΥθΕΜΑΔΟΥ
18-21 Ιουλίου, 9 Χώρες τα
ρευτικά τως αιγκμχιψτα μις
μι.ιιΫχχ.Ν στιτν ιτωιιπιολπισμικάπι-
τα και τοι αλληλοσεΒαφΙό
«Η γη έ .ην
Θά0Ι0 νεψαταθή
σταικπήσει w ατυτελ.εί
επείγον περκπατικό» 4
Λ. ΠΑΠΠΑΣΠΑΤΑΠΑΡΑΤΡΑΤOΥΔΑ
ΤΟΥ FEsnvAl
«Δεν υπιφτ κανέπις λόγος
πουκαμισάς
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛOΣΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ ΕΠΑΑ
ΛΙΠΟΥΡΠ.ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
για παιδιά δημοτικού από 18 Ιουνίου 2019
: 77 & τηλ.: 2510 220201
ΤΕ. ΚΑ Θ. ΚΡΗΤΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο