Ορίζοντες Καστοριάς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ορίζοντες Καστοριάς για την 16-09-2020

Ορίζοντες Καστοριάς-16092020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ορίζοντες Καστοριάς πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ορίζοντες Καστοριάς

Οπισθόφυλλο Ορίζοντες Καστοριάς-16092020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ι (λέβούύ τις
ρόδες από
τους«άδους
αΤψρριμμαΤων
Ι (αστοριας.για καλλΙέργεια δ
κά .πφβης
orizontespress.gr
FACE 3001<
Orizontespress
σελ. 4
ΟΡΙΖ?ΝΤΕΣ
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ N. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου2Ο2Ο Ι Τιμή 0.50ξ Ι Αρ. Φύλλου 7417
Με όλα τα μέτρα ασφαλείας
πραγματοπΘ1ήθηκαν ΘΙ αγιασμοί
στις σχΘλικ ές μονάδες της
Καστοριάς
99 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚορέιλΫσίδη ς: (Άπαιτείται απ όλουά
αυξημένη προσοχή, υπευθυνότητα και τήρησιη.
των υγειονομικών πρωτοκόλλων, για να
παρ_ρμείνρψμε ασφαλείς»
Σελ. 5
Θ. Καραο* λου:
"Προικίζουμε ιιι
βόρεια Ελλάδα
με
Που έλειψαν τις
προηγουμΕ . ες
NVlVl
Γραφεία: Στρ. Αρτη 19
52100. Καστοριά
τηλ.: 24670 24782. Fax: 24670 24783
email: info@orizontespress.gr
Ειδήσεις
απο αστυνομικους
γονείς και μαθητές
περιοχές.της Δυτικής
όψει της
νέας σχολικής Πίριόδου
Ιζωστης
Χατζηδάκης
ίσης ΔΙ_πικης
πρασινο
Εργασίες .
τοι] επαρχιακού
Τη v
ΠΕβΙφερειακή.ΕνότηΤα.Καστοριφς
O Δήμος Καστοριάς. με ενΕργειες
του ΤοπικοϋΣωμβουλίομ Καστρριάς
εξασφάλισε έργά,μακέτες
του Νάκου Πιστικού

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο