Λόγος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λόγος

Λόγος-17052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΟΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΠΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣΣΑΙ
gr
21,51
"Κόκκινη κάρτα"
της Αγγέλα Μέρκελ
στην Τουρκία
NEA ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙOΥ ΤΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Εξέ μη νη
"Ανάσα"
ΙΑύξηση στους μισθούς
των κάθαριστριών και ένταξή στα βαρέα
Αμερικανικό
μπλόκο
στην Τουρκία
ατύχημα με
360 χιλιόμετρα
τη σ ισ ι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο