Ελευθερία Καλ.


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία Καλ. για την 17-10-2020

Ελευθερία Καλ.-17102020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία Καλ. πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ελευθερία Καλ.

Οπισθόφυλλο Ελευθερία Καλ.-17102020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

το Δ 1%Ντσι,
Σαββατοκύριακο
wvaw.
Σε κρίσιμη φάση η πανδημία κορονοϊ0ύ σε όλη την Ελλάδα
Ανησυχία για τρία
κρούσματα στη Μεσσηνία
Τώ "ομπα *oawkl Os 3
o ΕΜΥ , το
2440 " το mv o
ΜΙ . 24.450.
ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ττμ ΜΕΣΤΗΝΗ
Δ" ομού
Πο ιτικός4<αι κοι ωνιΑό
έιν+βράσ-μό
23ή 26
ΤφΚΚι ώ
στην KEAN-lM
η συνάνυκη
ςίηαριςρνρ
θα
Εξειδικευμένο
Ινστιτούτο
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
— ιι.ιι ε
12
ΙΙΙ — €
ΑΤΡΕΙΟ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΚ2ΣΩΜΑΤΙΚΗ Γ Ο ,ΙΙΜΟΠΟ4ΗΣΗ
m. Τ. 27210
ΚΕΝΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
& ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΡ. Α.
OCT Τα .—
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΆΚΗ
272Ι6οοΚΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο