Χτύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χτύπος για την 17-10-2020

Χτύπος-17102020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χτύπος πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Χτύπος

Οπισθόφυλλο Χτύπος-17102020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΓΙΑΤ02021
ΣΤΟΔΗΜΟ
ΑΡΙθνΟΣ Ι Ι 77
τύπο*
ΕωιεΡΙΔΑΑΥΤOΔΙOΙΚΗΣΗΣ
"TO 2021
ΚΑΙ ΘΑ
ΤΗΣΕΠΟΝΙΕΝΗΣΜΕΡΑΣ“
να ξέρουν
όλοι οι ασφαλισμένοι
ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΥΤΑΞΗ3ΜΕΓΑΛΩΝ
ΆΝΤΩΝΗΣΤΡΙΤΣΗΣ-
ΚΑΙ
"ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ“
ΗΝΕΑΙΩΝΙΔΜΕ
ΝΙΚΗΣΥΝΕΧΙΣΕ
ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΩΣΘΑ«ΒΓΑΛΕΤΕ»
1.000 ΕΥΡΩΚΑΙΠΑΝΩ
Τα «ΚλΣΙδΙάο
για ψηλότερες
ΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
τογ «ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ»
ΚΑΙΗΑΠΕΙΛΗ..
«ΘΕΡΜΟΥ»ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
ΗΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΙΤΙΚΗΣ
μ r eliaaefimeria g
ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΗΦΩΦΗ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο