Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-18012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

18
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13799
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasio„.gr
26 ακίνητα
της Τράπεζας
ήθη καν 99 προσφορές
Στο μεγάλο ητήρΙ0
της ΚυΙΜΙΙΚής
για τη Μακεδονία
θα συμμετάσχει
και το Άγιο Όρος
της
Ι Ιρά m υ
Όρους
στη
opous θα
20 v α
της Ι Ιράς
Ι 51 Ψήφοι
Πήρε χα-
ΜΜΕ
MME
ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟ OPEN TV
Χωριστές δηλώσεις
μΔο ς Που
Ο ΥΠΕΚΑ Γιώργος Σταθάκης
έβαλε τέλος στην αύξηση
του ηλεκτρικού ρεύματος
που ανακοίνωσε η διοίκηση της ΔΕΗ
κοι ΤΙς κοι
on της τοι
η ΙΙΙ"
κιιι τικ Δ ,
η ΊΙΙ K
"τι τοι
ης
αλλά o
Υ ΙΙΙ
"ι 250 με .
ΚΟΙ Π) ΥΠΙ
Π Της
4
ΤΟΙς .
το ΙΒ ι λόγω
Τιμών "ΙΙ η Δ El l Την
ΤΟ W"
Δ πι
το "ΙΙ
Katn τι
η ΙΙ.Τξάρ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο